سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی- قسمت …

(منبع: بلینگر و همکاران، ۲۰۰۳)۲-۶-۲ مدل راهبرد رقابتی آنسف[۳۲]۲این مدل برای راهبرد جانشینی محصول با توجه به مأموریت شرکت در محیط رقابتی پیشنهاد شده است.…

تحقیق – فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی تئوفیلین ۱۰۰میلی‌گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن۹۴- …

۲-۴-۷-۳٫ برونکودیلاتورهابرونکودیلاتورهای استنشاقی از درمان‌های اولیه مورد استفاده هستند و درکل اندکی تأثیر دارند. دو نوع اصلی آن وجود دارد، بتا ۲ آگونیست و آنتی گولینرژیک؛ هر دو به…