سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی- قسمت …

(منبع: بلینگر و همکاران، ۲۰۰۳)۲-۶-۲ مدل راهبرد رقابتی آنسف[۳۲]۲این مدل برای راهبرد جانشینی محصول با توجه به مأموریت شرکت در محیط رقابتی پیشنهاد شده است.…

دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس …

اولی، محمدرضا، قایمی اصل، مهدی، امین‌زادگان، سعیده، عظیمی، الناز، (۱۳۹۳)، تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی…

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین شخصیت برند و ارزش ویژه برند در بازار لوازم خانگی استان گیلان- قسمت …

هم اکنون در بازارهای خارجی بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، هلند، سوئیس، ایتالیا، مکزیک، کانادا، سنگاپور و چین…