مواد و روشها
مقدمه
امروزه سیستم‌های دارو رسانی مختلفی در بازار دارویی جهانی وجود دارند که سهولت در امر دارو رسانی و بالا بودن پذیرش بیمار از جمله اهداف بسیار مهم در طراحی آن‌هاست. در این راستا سیستم‌های دارورسانی سریع باز شونده در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این تحقیق نیز هدف، تهیه شکل دارویی خوراکی سریع باز شونده به صورت قرص می‌باشد. قرص‌های سریع باز شونده قابل تبدیل شدن به حالت مایع (سوسپانسیون و یا محلول) در اثر تماس با بزاق دهان و آزاد ساختن داروی خود در محیط دهان می‌باشد که این امر منجر به جذب پری گاستریک دارو شده و در نتیجه، شروع اثر دارو را سریع‌تر کرده و فراهمی زیستی آن را به دلیل مصونیت از متابولسم اولیه کبدی، بیشتر می‌کند. علاوه بر این قرص‌های سریع باز شونده دهانی، مانند اشکال دارویی مایع بوده و به دلیل سریع باز یا حل شدن در دهان، دارای مزیت مهم اشکال دارویی مایع یعنی بلع راحت هم می‌باشند که این مزیت برای سالمندان، کودکان و افراد دارای مشکل در جویدن و بلع حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به جدید بودن این اشکال دارویی در بازار جهانی و نبودن آن در بازار دارویی کشورمان، یکی از دلایل مهم انتخاب این تحقیق، ورود این شکل دارویی جدید از تئوفیلین در کشورمان است که به دلیل مزایا منحصر به فرد ذکر شده در قسمت فوق، نیاز به آن در بازار دارویی ایران احساس می‌شود. بدین منظور ابتدا، خصوصیات فیزیکوشمیایی تئوفیلین مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرمولاسیون‌های مختلف، با استفاده از مواد جانبی گوناگون تهیه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی هر یک بررسی شده تا فرمولاسیون منتخب تعیین گردد. در ادامه به شرح هر یک از مراحل کار می‌پردازیم.
۳-۱٫ دستگاه‌های مورد استفاده
ترازوی حساس الکتریکی ۱ کفه‌ای با دقت توزین ۰۰۰۱/۰ گرم و حداکثر توزین ۲۱۰ گرم ساخت OHAUS آمریکا
دستگاه هیتر- استیرر ساخت ERWEKA آلمان
دستگاه سختی سنج مدل TBH30GMD ساخت ERWEKA آلمان
دستگاه فرسایش سنج طبق USP-XXXI ساخت ایران
دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS مدل UV-1650 ساخت SHIMADZU
Dissolution Tester مدل هشت خانه DT800 ساخت ERWEKA آلمان
ماشین پرس قرص ضربه‌ای تک سنبه KORSCH آلمان
دستگاه اندازه‌گیری زمان باز شدن- مطابق USP XXIII- ساخت ایران
آون Dena ساخت ایران
صافی سر سرنگی Non-Pyrogenic با مش mµ ۰٫۲
دستگاه HPLC 4 حلاله- مارک Schambeck- مدل YL9100- ساخت آلمان
برخی تجهیزات آزمایشگاهی نظیر: بشر، ارلن، مزور، مگنت، بالن ژوژه، پیپت معمولی، پیپت ژوژه، لوله آزمایش، همزن شیشه‌ای، اسپاتول، الک شماره ۴۰، ‌هاون چینی.
۳-۲٫ مواد مورد استفاده
تئوفیلین: ساخت شرکت دارو پخش
کراس کارملوز
کراس پوویدون
سدیم استارچ گلیکولات
آویسل ۱۰۱ ساخت FMC
مانیتول ساخت MERC
آسپارتام ساخت MERCK
منیزیم استئارات
تالک
اسانس وانیل
اسانس نعنا
پودر شکلات
اسانس تمشک
۳-۳٫ کارهای انجام یافته
۳-۳-۱٫ مطالعات پیش فرمولاسیون انجام شده بر روی پودر تئوفیلین
در این مطالعات به بررسی و تحقیق پیرامون خواص فیزیکوشیمیایی پودر تئوفیلین پرداخته می‌شود تا یکسری اطلاعات کافی و جامع جهت ایجاد یک فرمولاسیون از این ماده دارویی، بدست آید.
با توجه به شکل دارویی سریع باز شونده تئوفیلین، مطالعات اولیه شامل خواص ارگانولپتیک، تعیین ریزش (بررسی اندیس کار و ضریب ‌هاسنر) و بررسی تراکم‌پذیری پودر تئوفیلین انجام شد.
در قسمت بعدی از مطالعات پیش فرمولاسیون به بررسی جذب UV تئوفیلین و تعیین λmax آن در محیط آب مقطر پرداخته شد. سپس طیف IR تئوفیلین رسم و با طیف IR در مراجع مقایسه گردید.
۳-۳-۱-۱٫ بررسی خواص ارگانولپتیک پودر تئوفیلین
خواص ارگانولپتیک خواصی است که به وسیله‌ی حسهایی چون لامسه، بویایی، چشایی بررسی می‌شوند و شامل رنگ، ظاهر، بو و مزه ماده مؤثره است.
ظاهر و رنگ پودر تئوفیلین به وسیله دیدن این پودر با چشم غیرمسلح بررسی شد، بو و مزه پودر، به ترتیب با بوئیدن و چشیدن این پودر مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۳-۱-۲٫ تعیین ریزش پودر تئوفیلین (بررسی اندیس کار و ضریب ‌هاسنر)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.