Category Archives: عمومی

اهمیت بهره‌وری

از اهداف اصلی هر کشوری دستیابی به رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می‌باشد. از ضرورت های دسترسی به این اهداف نیز استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راه کار آن بهبود و ارتقاء بهره‌وری است. از اوایل دهه 1970 بهره‌وری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمان‌ها و در کشور ها، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. مقدار و نرخ رشد بهره‌وری در هر کشور تأثیر بسزایی بر سطح زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری در سطح جهانی خواهد داشت. در نظرسنجی که از مدیران صنایع آمریکا انجام‌شده، بیش از 90% مدیران بر این باور بوده اند که ارتقاء بهره‌وری یکی از دو یا سه موضوع مهم و جدی است که هر کشوری با آن روبه رو است(سینایی و احمدی، 1382). بنابراین شناسایی و تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری یکی از موضوعات اساسی در هر کشور می‌تواند باشد.

در بهبود بهره‌وری، هدف نهایی بهبود کیفیت  زندگی مردم است. زیرا بهره‌وری عامل کلیدی است که جامعه را قادر می‌سازد تا از طریق ترکیب بهینه منابع در اختیار یعنی مهارت های انسانی، فناوری و تجهیزات، مواد خام، انژی و سرمایه و خدمات میانی، ارزش افزوده بالا ایجاد کنند.  درواقع بدون تلاش و همت مردم در بهبود بهره‌وری، بشر ابزار بقا و رشد را از دست خواهد داد، زیرا نرخ افزایش زمین، نیروی کار و سرمایه فیزیکی- به دلیل نرخ بازده نزول- نمی‌تواند به نرخ رشد پایدار اقتصاد بیانجامد (مجمع تشخیص مصلحت، 1390).

2-10- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری

همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان‌شده است، سرمایه اجتماعی می‌تواند مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراوانی را به همراه داشته باشد و این به دلیل رابطه اعتماد و همکاری متقابل با کارایی است. به نظر می‌رسد توافق زیادی بر سر مکانیزم هایی که از راه آن‌ها سرمایه اجتماعی می‌تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد، وجود دارد. مهم‌ترین این مکانیزم ها عبارت‌اند از:

 1. هزینه‌های پایین‌تر تبادلات
 2. نرخ پایین‌تر جابه‌جایی افراد
 3. تسهیم دانش و نوآوری
 4. ریسک پذیری
 5. بهبود کیفیت محصولات

2-10-1- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات

این‌ موضوع مربوط به این مشکل کلاسیک است که نمی‌توان به‌آسانی، تلاش‌ها و فعالیت‌های کارکنان را تحت نظارت قرارداد و ارتباط دادن بین بازده کاری افراد و دستمزد آن‌ها غیرممکن است. در این شرایط کارکنان انگیزه کمی برای استفاده از تمام توانشان دارند. بنابراین شرکت‌ها مجبورند منابعی را برای نظارت بر کار افراد به‌کارگیرند و یا زیان بیشتری برای عدم استفاده از این نظارت‌ها بینند. در این رابطه سرمایه اجتماعی می‌تواند با ایجاد تعهد بیشتر، هزینه‌های یادشده را به‌وسیله افزایش اعتماد، کاهش دهد.

2-10-2- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها

اگر کارکنان احساس کنند که کارفرمایان با آن‌ها رفتار خوبی دارند، آن‌ها نیز احتمالاً با رفتار منطقی، همان‌گونه رفتار خواهند کرد (مثلاً اگر این به‌عنوان سطح بالای حمایت سازمانی در نظر گرفته شود. بنابراین مهم‌ترین نتیجه این مسئله برای کارکنان، کاهش جابه‌جایی‌ها و غیبت‌های شغلی است.

2-10-3- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری

این موضوع شاید از راه ایجاد اعتماد، روابط و هدف‌های مشترک مورد تشویق قرار گیرد. در اصطلاح سرمایه اجتماعی، عامل بسیار مهم سطح و کیفیت تعاملات در محیط کاری است؛ تا آنجا که کارکنان، همکاران و مدیران از یکدیگر بیاموزند و احساس کنند حق نوآور بودن را دارند. و این تا آنجاست که کارکنان احساس کنند، بخشی از یک گروه هستند.

تأثیر چنین موضوعی در سازمان در اصطلاح کارایی نهفته است. تکنیک‌های جدید به‌سرعت منتشر می‌شوند، ایده‌ها و فعالیت‌های سودمند درک شده و به‌سرعت موردقبول واقع می‌شوند و نوآوری توسعه پیدا می‌کند. پژوهش‌های تجربی نشان داده است که تعاملات غیررسمی که در بین کارکنان یک سازمان گسترش می‌یابد، انتشار اطلاعات را بهبود بخشیده، ایجاد خزائن دانش را که به پیدایی دارایی برای فرایندهای تولیدی یاری می‌رساند، تقویت می‌کنند. این‌چنین گنجینه‌هایی رابطه‌ای بوده و فقط تا زمانی وجود دارند که میان همه کارکنان به اشتراک باشد.

2-10-4- ریسک‌پذیری

تجربه ریسک‌پذیری و رفتار کارآفرینانه به‌وسیله روابط مستحکم در یک سازمان یا بین سازمان‌های مختلف، تشویق می‌شود. در اصطلاح سرمایه اجتماعی، این مربوط به گستره‌ای است که در آن کارکنان احساس می‌کنند برای کارفرمایان و همکاران خود باارزش هستند و رفاه آن‌ها برای سازمان مهم است.

2-10-5- بهبود کیفیت ستاده‌ها

نتیجه تسهیل دانش، بهبود همکاری تیمی و تعهد سازمانی، احتمالاً کیفیت بالاتر محصولات خواهد بود که سرمایه اجتماعی این موارد را در برمی‌گیرد. همچنین وقتی کارکنان احساس کنند که از حمایت سازمانی برخوردارند، سطح ستاده‌ها از راه عملکرد بهتر آن‌ها و نقش منفی استرس سازمانی در عملکرد، کاهش می‌یابد.

کلمن در تحقیقی، دوشاخه اصلی را که از راه آن سرمایه اجتماعی بهره‌وری نیروی انسانی و از آن طریق بهره‌وری کل سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی کرد:

اول آنکه، سرمایه اجتماعی، انتشار دانش و اطلاعات را در میان کارکنان موجب شده، دستیابی به هدف‌های معینی را که در صورت عدم وجود آن‌ها غیرقابل‌دسترس است، ممکن می‌سازد (Colman1990:302). می‌توان اظهار داشت که هر نیروی انسانی را می‌توان به‌عنوان بخشی از ساختار غیررسمی که منابعش قابلیت حل مشکلش را بهبود می‌بخشد، در نظر گرفت. همچنین این ساختار می‌تواند به سرتاسر سازمان از قبیل: شبکه‌های حرفه‌ای، دوستان و همکاران در مشاغل پیشین هم گسترش یابد. سرمایه اجتماعی به گونه مشخص در کارهای پروژه‌ای اهمیت می‌یابد، یعنی جایی که مشارکت‌کنندگانش متخصصانی هستند که لازم است تخصصشان را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های پیچیده به همراه بیاورند. برای مشارکت کردن در گروه پروژه‌های چند رشته‌‌ای، هر متخصص نیاز دارد که بداند سایرین چگونه می‌توانند به کسب هدف‌های مشترک کمک کرده و چگونه می‌توانند از تخصص یکدیگر بهره گرفته و پروژه را پیش ببرند؟ هنگام کار پروژه، افراد سرمایه اجتماعی همدیگر را برای تکامل دانش درون گروه اختیار می‌کنند (2003،Salaff Greve and).

دوم آنکه، تعاملات اجتماعی ممکن است برانگیزش و تلاش‌های کارکنان تأثیر بگذارد. در مطالعه مشهور مارچ و سایمون بر روی سازمان‌ها (1985) عنوان شد که حتی اگر مدیران استبدادی عمل کرده، سلسله‌مراتب شرکت بسیار غیرقابل انعطاف باشد و بااین‌حال وظایف به‌خوبی ایفا شود، کارکنان قادر خواهند بود که به روش‌های مختلف، از قبیل: تأخیر در اجرای دستورها و خیلی عام‌تر، یعنی ارتکاب رفتارهای فرصت‌طلبانه، عملکرد را تحت تأثیر قرار دهند. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که اگر تعاملات انسانی بین نیروی کار بسیار راحت و بر مبنای اعتماد باشد، کارکنان تمایل بیشتری دارند که حداکثر تلاش خود را انجام دهند و احتمال بیشتری دارد از راه نظارت، افراد شانه خالی کردن از انجام وظایف را کاهش دهند. همان‌گونه که بولزو جینتیز عنوان نموده‌اند نظارت و تنبیه توسط افراد هم‌سطح در گروه‌های کاری، مؤسسات اعتباری، شراکت‌ها، شرایط و اوضاع عمومی محلی و محلات یک شهر، اغلب ابزار مناسبی برای کاهش مشکلات ترغیب افراد درزمانی که اقدامات آن‌ها برای عملکرد مناسب سایرین در معرض قراردادهای اجباری نمی‌باشند، به شمار می‌رود (Greve and Benassi, 2003).

2-11- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی

با توجه به حجم بالای تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی، در این بخش اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرارگرفته‌اند.

2-11-1- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی

1-   مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه‌ایتالیا

شاید رابرت پاتنام معروف‌ترین نویسنده و مدعی سرمایه اجتماعی در جهان امروز باشد. پاتنام بیست سال از عمر خود را صرف پژوهش درباره تمرکززدایی ایتالیا که در باب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بود، کرد. همچنین پاتنام پژوهش را در باب زوال سرمایه اجتماعی در جامعه آمریکا انجام داده است.  مطالبی که در ادامه ارائه می‌شوند از مقاله او با نام جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی انتخاب‌شده‌اند. پاتنام در این مقاله عنوان می‌کند که از سال 1970 ایتالیایی‌ها مجموعه‌ای از حکومت‌های منطقه‌ای قدرتمند را سرتاسر کشور ایجاد کردند. این 20 نهاد جدید شکلی یکسان داشتند، ولی شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن‌ها تفاوت چشمگیری داشت و از پیشاصنعتی تا فراصنعتی، کاتولیک معتقد تا کمونیست پرشور و فئودالی بی‌تحرک تا مدرن پر جنب‌وجوش را شامل می‌شدند. همچون گیاه‌شناسی که رشد بذرهایی را اندازه می‌گیرد که ازنظر ژنتیک یکسان هستند ولی در محل‌های مختلفی کاشت شده‌اند، ما نیز می‌خواستیم بامطالعه چگونگی تکامل این نهادهای نوین در شرایط متفاوت، به درکی از کارکرد حکومت نائل شویم.

همان‌طور که انتظار داشتیم برخی از این حکومت‌های جدید بسیار ناموفق بودند (ناکارآمد، سست و فاسد). ولی برخی دیگر بسیار موفق بودند. چگونه می‌توان این تفاوت بسیار در کیفیت حکومت‌ها را توضیح داد؟

معلوم شد که برخی از پاسخ‌هایی که به‌ظاهر بدیهی‌اند، بی ربطند. شباهت‌های سازمان‌های حکومتی در مناطق مختلف به‌اندازه‌ای است که نمی‌توان تفاوت موجود در عملکرد را به کمک آن توضیح داد. سیاست‌های حزبی یا ایدئولوژی چندان تأثیرگذار نیستند. رفاه و کامیابی نقش مستقیمی در این مسئله ندارد، و ثبات اجتماعی یا هماهنگی سیاسی یا حرکت‌های جمعیت کلید این مشکل نیستند. هیچ‌یک از این عوامل با حاکمیت خوبی که پیش‌بینی کرده بودیم ارتباط نداشت. در عوض بهترین عامل پیش‌بینی کننده چیزی است که آلکسی دوتوکویل آن را پیش‌بینی کرده است:

سنت‌های قدرتمند مشارکت مدنی – شرکت در انتخابات، تعداد خواننده روزنامه‌ها، عضویت در گروه‌های سرود مذهبی و محافل ادبی، باشگاه‌های نیکوکاران و باشگاه‌های فوتبال- نشانه‌های موفقیت یک منطقه است.

برخی مناطق ایتالیا از قبیل املیا رومانا و توسکانی دارای سازمان‌های مدنی بسیار فعال هستند. شهروندان این مناطق در مسائل عمومی مشارکت دارند و نه در شبکه‌های مبتنی بر ارباب مشتری. آن‌ها اطمینان دارند که دیگران نیز عادلانه عمل می‌کنند و از قوانین پیروی می‌کنند. رهبران این جوامع نسبتاً صادق هستند و به برابری پایبندند. شبکه‌های اجتماعی سیاسی به‌صورت افقی سازمان‌دهی شده‌اند نه سلسله مراتبی. این جوامع مدنی همبستگی، مشارکت مدنی و درستکاری را ارزشمند می‌شمارند. در اینجا دموکراسی حکم‌فرماست.

در سوی دیگر مناطق غیر مدنی همچون کالابریا و سیسیل قرار دارند که واژه فرانسوی انسیوزم (نامتمدن) توصیف دقیقی از آن است. در آن مناطق مفهوم شهروندی از رشد بازمانده است. میزان مشارکت در انجمن‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است. از دید ساکنان مسائل عمومی به دیگران‌ یعنی به روسا و سیاست‌مداران ربط دارد نه به آن‌ها. تقریباً همه بر این باورند که قوانین برای نقض کردن نوشته‌شده‌اند، ولی از ترس بی‌قانونی دیگران همه خواستار انضباط شدیدتر هستند. همه در این دورهای باطل به‌هم‌پیوسته گرفتار آمدند و بااحساس ضعف، استثمار و ناخشنودی دست به گریبان‌اند. تعجبی ندارد که در اینجا حکومت مبتنی بر نمایندگی، ناکارآمدتر از جوامعی است که در آن مدنیت بیشتر است(تاج‌بخش، 1389:91).

2- پژوهش توماس کوساک: سرمایه اجتماعی ساختار نهادی و عملکرد دموکراتیک: مطالعه تطبیقی حکومت‌های محلی آلمان

کوساک در این پژوهش به دنبال پاسخ این‌سوال بود که چرا برخی حکومت‌های شهرداری در ارزیابی موکلانشان(شهروندان)، عملکرد خوبی دارند و بقیه عملکرد ضعیفی دارند؟ او با بهره‌گیری از دو رهیافت تحقیقاتی فرهنگ سیاسی و نهاد سیاسی به این پرسش پاسخ می‌دهد. داده‌های تجربی مطالعه کوساک از دو پیمایشی بود که در سال 1995 انجام شد.

پژوهش اول از متخصصین حکومت[1] محلی 77 شهرداری متوسط از شرق و غرب آلمان که به‌طور تصادفی انتخاب‌شده بودند صورت گرفت. توجه اصلی این پژوهش به ارزش‌های سیاسی، مسائل، منابع و سیاست‌های حکومت‌های شهرداری متخصصین محلی بود. پژوهش دوم 30 نمونه فرعی از شهروندان 77 منطقه شهرداری که در پژوهش اول موردبررسی قرارگرفته بودند، را دربر گرفته، که هدف اصلی آن ارزش‌های سیاسی شهروندان، مشارکت آن‌ها در زندگی مدنی اجتماعی‌شان و ارزیابی آن‌ها از عملکرد مؤسسات متعدد شهرداری بود.

نتایج مطالعه کوساک نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی یا به‌طور مشخص اعتماد (موجود در فرهنگ سیاسی متخصصین محلی) بر عملکرد بهتر حکومت محلی مؤثر است. این یافته مؤید نظر پاتنام است که در مناطقی که مشخصه فرهنگ همانا اعتماد است، عملکرد حکومت‌ها کارآمدتر است و موجب رضایت شهروندان می‌گردد (Cusack, 1997:147).

3- تحقیقی که در سال 2000 توسط دسی در دانشگاه پانجب هند صورت پذیرفته رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه محلی را اثبات نموده است در این مقاله روند شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، تأثیر تغییر در ساختار کلان بر سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه پرداخت‌شده است.

4- تحقیقی که توسط جیمز آلم و لویس گومز در سال 2008 در اسپانیا انجام شد به در خصوص پرداخت مالیات که به‌عنوان روحیه مالیاتی نامیده شده است و نشان داده‌شده است که سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم بر آن دارد و بیان می کند نگرش فرد مالیات‌دهنده به میزان قابل‌توجهی به درك فرد از منافع حاصل از جامعه بستگی دارد.

5-  تحقیقی که در سال 2010 توسط کارماتو و آپوستوپلوس 65 در یونان انجام‌شده است رابطه منطقه‌ای بین سرمایه اجتماعی و توسعه محلی را تأیید نموده‌اند این تحقیق به‌صورت تطبیقی در دو ناحیه انجام‌شده است و علاوه بر بررسی رابطه فوق ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را نیز نسبت به هم بررسی نموده است.

2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از

صدیقی در مطالعه خود تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان کارایی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، به‌ضرورت حرکت از جامعه صنعتی به‌سوی جامعه دانشی با بهره گرفتن از رشد دارائی-های نامشهود و فعالیت‌های اجتماعی نسبت به منابع مشهود، اشاره‌کرده است. وی در پژوهش خود بر آن است تا ضمن شناخت و بررسی سرمایه اجتماعی، به بررسی و اندازه‌گیری میزان کارایی در موسسه اعتباری توسعه بپردازد و درنهایت میزان رابطه سرمایه اجتماعی با کارایی در آن موسسه را موردمطالعه قرار دهد. وی در این راستا ابتدا سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (شناختی، ارتباطی و ساختاری) در سطح شعب را اندازه‌گیری و میزان کارایی هر شعبه را نیز با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و با بهره گرفتن از مدل‌های BCC و CCR محاسبه کرده است. سپس داده‌های به‌دست‌آمده را، با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد. که نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که میزان سرمایه اجتماعی در شعب دارای تفاوت معناداری هست و رابطه بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با مدل BCC، رابطه بعد شناختی سرمایه اجتماعی با مدل BCC و CCR در سطح اطمینان 95%، معنادار است. اما رابطه بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با هردو مدل ذکرشده معنادار نیست و درنهایت مشخص گردید بین سرمایه اجتماعی و میزان کارایی در موسسه مذکور رابطه معناداری وجود دارد.

 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره‌وری در شبکه بانکی (مطالعه موردی بانک سپه استان کردستان)

پویا عابدین در سال 1387 به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره‌وری در شبکه بانکی پرداخته است. در این تحقیق سنجش بهره‌وری در شعب بانک سپه  توسط مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) صورت پذیرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی (بعد شناختی و بعد ساختاری) و میزان بهره‌وری در شبکه بانکی رابطه معناداری وجود دارد.

 • اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران

صدیقه قلی زاده در این تحقیق اثر سرمایه اجتماعی (شناختی نهادی، ساختاری نهادی، شناختی تعمیم‌یافته، ساختاری تعمیم‌یافته، شناختی غیررسمی و ساختاری غیررسمی) بر بهره‌وری نیروی کار با بهره گرفتن از داده‌های مقطعی میان استانی موردبررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه شاخص‌های شناختی تعمیم‌یافته، ساختاری غیررسمی و شناختی غیررسمی با بهره‌وری معنادار نبوده درحالی‌که متغیرهای ساختاری نهادی، شناختی نهادی و ساختاری تعمیم‌یافته، اثر مثبت و معنادار بر بهره‌وری داشته است.

 • اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران

حسن دلیري با موضوع اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادي در سال 88 انجام گردیده است و در این پژوهش با بهره گرفتن از چارچوب تئوریک اقتصاد خرد و مفهوم هزینه مبادله، چارچوب نظري تازه‌ای براي تبیین چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تولید و رشد اقتصادي ارائه گردیده است و در قسمت مطالعه تجربی نیز، با بهره گرفتن از داده‌هاي دوره 79-84 براي تمامی استان‌های ایران فروض تحقیق آزمون شده است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان داده است که در دوره موردمطالعه سرمایه اجتماعی همچون سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی داراي اثر مثبت و معنی‌داری روي رشد اقتصادي بوده است.

 • رابطه سرمایه اجتماعی شهروندان با درآمدهای پایدار شهری با توجه به نقش سرمایه انسانی

محمدحسین سلیمی پور در تاریخ 1391 به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شهروندان و چهار مؤلفه آن اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی با درآمدهای پایدار شهرداری با توجه به نقش سرمایه انسانی پرداخته است.  نتایج بیانگر این است که بین سرمایه اجتماعی و درآمدهاي پایدار رابطه همبستگی مستقیم برقرار می‌باشد و سرمایه انسانی نقشی در تعدیل این رابطه ندارد.

2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از

 • بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه‌ی موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)

در این پژوهش که توسط احمدی، فیض‌آبادی در سال 1390 صورت پذیرفته، اثر سرمایه اجتماعی در سه اداره زیرمجموعه حوزه معاونت بخش مالی و اداری سازمان شهرداری موردبررسی قرارگرفته است. در این مقاله پس از بیان ادبیات موضوع در سه بخش سرمایه اجتماعی، بهبود سازمان و رابطه سرمایه اجتماعی و بهبود سازمان اصطلاحات شبکه‌های رسمی، هنجار اعتماد و هنجار عمل برای سرمایه اجتماعی و اصطلاحات اثربخشی، کارایی، بهره‌وری، علوم رفتاری برای بهبود سازمان انتخاب‌شده است. در این مقاله ارزیابی سرمایه اجتماعی افراد با توجه به نظریه‌ی سرمایه اجتماعی پاتنام و ارزیابی بهبود عملکرد افراد سازمان با توجه به الگوی بکهام انجام‌شده است.

نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد، اعتماد افراد با بهبود عملکرد رابطه مستقیم و همچنین شبکه‌های رسمی با بهبود عملکرد رابطه غیرمستقیم دارد و هنجارهای عمل با بهبود عملکرد هیچ رابطه مستقیم یا غیرمستقیم ندارد. میزان سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد حد متوسط است و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد.

 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون‌سازمانی

مصطفی آشنا در این مقاله رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون‌سازمانی را در بین 151 مدیر از یک شرکت صنعتی (واگن پارس اراک) موردبررسی قرار داده است.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی شناختی و ساختاری با کارآفرینی درون‌سازمانی رابطه‌ای مثبت وجود دارد.  به عبارتی روشن‌تر، با افزایش سرمایه اجتماعی کارآفرینی درون‌سازمانی افزایش می‌یابد.

 • سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلان‌شهر تهران

این مقاله به همت فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی در سال 1385 تدوین‌شده است. در این مقاله سعی شده است به سؤال: آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل‌دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه‌یافتگی مناطق در شهر تهران ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داده شود.

جامعه آماری این پژوهش افراد 16 سال به بالای 22 منطقه تهران هستند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت میان سرمایه اجتماعی و توسعه‌یافتگی در این 22 منطقه وجود دارد. دو نکته در این پژوهش حائز اهمیت است:

 • سازوکار انجام کنش جمعی در مناطق با یکدیگر فرق دارد به‌گونه‌ای که در مناطق توسعه‌یافته سازوکار رسمی و در مناطق کمتر توسعه‌یافته سازوکار غیررسمی عمومیت دارد.
 • در نوع سرمایه اجتماعی میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته تفاوت وجود دارد.
 • سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری(مطالعه موردی: شهر یزد)

حسن حکمت نیا در سال 1386 در مقاله‌ای به سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری پرداخته است. ایشان رضایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، مشارکت شهروندی، سن و.. را بر رضایتمندی شهروندان مؤثر دانسته‌اند.

 • بررسي اثرات مشارکت‌های شهروندي در بهبود خدمات شهري با تأکید بر بازارهاي روز (مطالعه‌ی موردي: کلان‌شهر مشهد)

محمد صالحی فرد در سال 1388 به بررسی اثرات مشارکت‌های شهروندی در بهبود خدمات شهری پرداخته است و توانسته است به یک ارتباط معنی‌دار میان مشارکت مردمی و بهبود خدمات شهری دست پیدا کند.

2-12- جمع بندی

امروزه با توجه به تغییرات گسترده در عملیات سازمانی، شکل های سنتی سرمایه ای دگرگون شده و سرمایه های جدیدی مطرح شده اند. این سرمایه های غیر ملموس نقش زیادی در توسعه و رشد سازمان دارند. یکی از این سرمایه ها، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی بر خلاف سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک سازمان در اختیار دارد. یکی از اثرات سرمایه اجتماعی افزایش بهره وری سازمان ها است. از اوایل دهه 1970 بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمان ها و در کشور ها، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. زیرا اساسی ترین محرک رسیدن به نتایج رضایت بخش به شمار می رود. سرمایه اجتماعی از طرق بسیاری سبب افزایش بهره وری می شود که از آنجمله می توان به افزایش کیفیت ارائه خدمات و محصولات، تسهیم دانش و نوآوری و کاهش هزینه تبادلات اشاره و … کرد. متاسفانه تحقیقات در زمینه سرمایه اجتماعی با دشواری های زیادی همراه است، زیرا هیچ راه مستقیمی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی نداریم. محققان این حوزه سرمایه اجتماعی را بواسطه مولفه ها و عوامل کارکردیش مورد بررسی و محاسبه قرار می دهند. از طرفی اندازه گیری بهره وری نیز دشوار است. بهره وری نسبت خروجی به ورودی را محاسبه می کند، این درحالیست که تعیین دقیق خروجی و تاثیر آن بر ورودی زمانی که با عوامل کیفی مواجه هستیم، بسیار مشکل است.

 

 

[1] اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهرداری و روسای احزاب محلی

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران

ميدانيم که بدون برنامه ريزي دقيق امکان حيات ادامه ندارد. برنامه ريزي مستلزم آگاهي از فرصت‌ها و تهديد‌هاي آتي و پيشبيني شيوه‌ي مواجهه با آنهاست. (جانسون و ديگران،1973: 62)

ميدانيم که بين اثربخشي و کارايي تفاوت است ولي در تحقق اهداف هر دوي اين مفاهيم مورد توجه مي‌باشند. (دراکر،1964: 15)

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سند چشم‌انداز مي‌گويد : ()از سال 1378 در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هم جهت سازي سياست‌هاي کلي ضرورت ترسيم و تبيين يک افق روشن در آينده ايران مشخص شد؛ و لذا تا مدت‌ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آينده ايران اسلامي» ادامه يافت. در سال 1380 مفهوم چشم‌انداز بجاي افق آينده مورد تاکيد قرار گرفت و در مطالعات خود متوجه شديم که بحث چشم‌انداز يک مقوله پيشرفته علوم مديريتي و  ذيقيمتي را بدست آورده‌اند آن تجارب را نيز مورد مطالعه قرار داديم. در همين سال نتايج مطالعات را با مقام معظم رهبري طرح کرديم ايشان ضرورت اين مساله را بسيار مهم تشخيص دادند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کرد که سند ملي چشم‌انداز ايران را تهيه نمايند.   مجمع تشخيص مصلحت نظام کميسيون خاصي را تحت همين عنوان تصويب کردند که کليه مطالعات و تحقيقات دبيرخانه همراه با مطالعات و تحقيقات سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت را بررسي و متن اوليه سند چشم‌انداز را تهيه کرديم و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاديم. نتايج کميسيون چشم‌انداز در سال 1381 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتي که مقام معظم رهبري در آن مصوبات انجام دادند به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 23/8/82 به قواي سه گانه ابلاغ شد.  در تهيه و تدوين سند چشم‌انداز که پنج سال به طول کشيد و از مطالعات و پيشنهادات گروههاي تحقيقاتي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي و گروه مطالعات استراتژي توسعه صنعتي کشور استفاده شده است.

مقام معظم رهبري سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران را اينگونه ابلاغ فرموده اند:

با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌اي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست‌ساله:

ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:

 • توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تأکيد بر: مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
 • برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
 • امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.
 • برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
 • فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاري، انضباط روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
 • دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.
 • الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه‌ي کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
 • داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که: شاخصهاي کمّي کلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

هدف اصلي در اين پژوهش تبين وضعيت کنوني و آتي جمهوري اسلامي ايران با توجه به سند چشم‌انداز ميباشد. ابزارهاو مفاهيم بکار رفته براي اين هدف از تحليل پوششي داده هاو منطق فازي گرفته شده است.

اثربخشي

اين باور که اثربخشي به تعريف در نمي آيد بطور وسيعي مورد قبول واقع شده است؛ و در اينجا چند معيار ومقياس که براي سنجش آن بکار ميرود را معرفي مينماييم: 1- انگيزش 2- روحيه 3- انسجام و تعارض 4- انعطاف پذيري و انطباق 5- اجماع در هدف 6- نهادينه کردن اهداف سازماني 7- سازگاري نقش و هنجار 8- مهارتهاي انجام وظيفه‌ي مديريتي 9- ثبات 10- کارايي. (رابينز:1990)

در اين پژوهش تمرکز ما بر روي کارايي مي‌باشد.

برخي از معيار‌هاي مذکور با يکديگر در تناقض مي‌باشند. مثلا کارايي و انعطاف پذيري. اولي مستلزم حداکثر استفاده از منابع است و دومي فقط در صورت وجود مازاد منابع حاصل مي‌شود. (رابينز:1990)

رويکرد‌هاي مختلفي به اثر بخشي سازماني وجود دارد همانند :1- رويکرد نيل به هدف 2- رويکرد سيستمي 3- رويکرد ذينفعان راهبردي 4- رويکرد ارزش‌هاي رقابتي. (رابينز:1990)

در اينجا هر کدام از رويکردها را به اختصار توضيح داده و تمرکز اصلي ما در اين پژوهش، بر روي رويکرد سيستمي مي‌باشد.

 • رويکرد نيل به هدف چنين بيان مي‌دارد که اثر بخشي سازماني بايد بر حسب ميزان تحقق اهداف و نه وسايل يا امکانات بکار گرفته شده براي تحقق اهداف (فرايند ها)، سنجيده شوند. اين رويکرد در موقعي مفيد است که اهداف روشن و داراي زمان معين و قابل سنجش باشند.
 • رويکرد سيستمي بر معيار‌هايي که بقاء بلند مدت سازمان را افزايش مي‌دهد، تاکيد دارد. همانند : توانايي سازمان براي دريافت منابع، حفظ ونگهداري خود و تعامل سازنده با محيط. اين رويکرد در موقعي مفيد است که پيوند روشني بين داده و ستانده وجود داشته باشد.
 • رويکرد ذينفعان راهبردي، سازماني را اثربخش ميداند که خواسته‌هاي محيطي خود، که تداوم حيات سازمان مستلزم حمايت آنهاست را برآورده کند. اين رويکرد در موقعي مفيد است که عوامل کليدي تاثير زيادي بر روي سازمان داشته باشند.
 • رويکرد ارزش‌هاي رقابتي مي‌گويد اگر خواهان درک جامعي از اثر بخشي سازمان هستيم، بايد متغير‌هاي کليدي در حيطه‌ي اثر بخشي را شناخت و سپس رابطه‌ي آنها را با يکديگر مشخص کرد. پيش فرض اين رويکرد بر اين مطلب است که بهترين معيار براي ارزيابي اثر بخشي وجود ندارد و مفهوم آن مفهوم ذهني است. اين رويکرد در موقعي مفيد است که نقطه‌ي مورد اشتراک در سازمان مبهم بوده و تغيير در معيارها در طي زمان به تفع سازمان است. (رابينز:1990)

مفهوم کارايي

کارايي «بيانگر اين مفهوم است که يک سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به بهترين عملکرد در مقطعي از زمان استفاده کرده است» [پيرس،1997] محاسبه کارايي با توجه به مقدار خروجي مورد انتظار يا استاندارد با بهره گرفتن از نسبت زير تعريف مي‌گردد. [سومانث،1984].

 

خروجي مورد انتظار = خروجي واقعي   = کارايي
ورودي واقعي  
خروجي واقعي خروجي مورد انتظار  
ورودي واقعي  

(1-2)

براي مثال، اگر ميزان توليد يک کارگر 120 قطعه در ساعت و نرخ استاندارد توليد آن 180 قطعه در ساعت باشد. کارايي کارگر عبارت از است. گاه کارايي را با ميزان به کارگيري منابع جهت دستيابي به اهداف توسط سازمان و با به کارگيري رابطۀ زير نشان مي‌دهند.

مقدار منابع مورد انتظار براي مصرف =کارايي
مقدار منابع واقعاً مصرف شده

(2-2)

با تعريف فوق [هدايت طباطبايي، 1378] کارايي صرفاً مقايسه اي بين «منابع مورد انتظاري که براي رسيدن به مقاصد و فعاليت خاص بايد مصرف شود» و «منابع مصرف شده» مي‌باشد.

بنابراين کارايي، معيار عملکرد يک سيستم سازماني بوده که بر ميزان منابع (ورودي ها) استوار گرديده است. به عبارت ديگر، کارايي ميزان مصرف منابع براي توليد مقدار معيني محصول است.

مفهوم کارايي معمولاً با دو واژه «اثربخشي» و «بهره وري» اشتباه مي‌شود. اثر بخشي ميزان هم جهت بودن انجام فعاليت‌هاي يک سازمان را با اهداف تعيين شده براي آن نشان مي‌دهد به عبارت ديگر اثر بخشي درجه دستيابي (تکميل) هدف را بيان مي‌دارد، اما بهره وري ترکيبي از اثر بخشي و کارايي است. زيرا اثر بخشي با عملکرد و کارايي با بهره گرفتن از منابع درارتباط است. اين مفاهيم در تعريف بهره وري به صورت زير بيان گرديده است. [ميل،1987].

 

اثربخشي = عملکرد کسب شده = خروجي بدست آمده =شاخص بهره وري
کارايي منابع مصرف شده ورودي مصرف شده

(3-2)

در تعيين تفاوت بين کارايي و بهره وري بايد به نکات زير توجه داشت:

 1. کارايي به عنوان معياري بين صفر تايک و يا بر حسب درصد بين صفر تا صد بيان شده است درحالي که بهره وري مي‌تواند بزرگتر از يک باشد.
 2. بهره وري را در ارتباط با تک تک عوانل مانند بهره وري نيروي انساني يا سرمايه محاسبه شده ولي کاراي به عنوان معياري کلي بايد از ترکيب ورودي‌ها و خروجي‌ها حاصل گردد.

انواع کارايي

الف. کارايي فني. کارايي فني نشان دهنده ميزان توانايي يک بنگاه براي حداکثر سازي ميزان توليد باتوجه به منابع و عوامل توليد مشخص شده است. به عبارت ديگر ميزان توانايي تبديل ورودي‌هايي مانند نيروي انساني، ماشين آلات و… به خروجي‌ها، در مقايسه با بهترين عملکرد، توسط کارايي فني سنجيده مي‌شود. [پيرس،1997] . کارايي فني تحت تأثير عواملي مانند عملکرد مديريت، مقياس سازمان يا اندازه عمليات قرار مي‌گيرد. کارايي در تحليل پوششي داده‌ها از نسبت مجموع موزون خروجي‌ها بر مجموع موزون ورودي‌ها تشکيل مي‌يابد و در مباحث اقتصادي يک بنگاه را به لحاظ فني وقتي کارا مي‌دانند، که مقدار توليد آن برروي منحني توليد يکسان قرار گيرد. اين امر توانايي بنگاه را در بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل توليد منعکس مي‌سازد. اگر توليد بنگاه در بالاي منحني توليد يکسان قرار گيرد، اين بنگاه با عدم کارايي مواجه مي‌باشد. عدم کارايي، تمام مواردي که باعث مي‌شود عملکرد واقعي بنگاه در سطحي کمتر از مقدار قابل حصول (با توجه به عوامل توليد مشخص) باشد را در بر مي‌گيرد. براين اساس عدم کارايي مديريتي نيز يکي از اجزاء عدم کارايي است. همچنين عدم کارايي با آنچه که بعضي از اقتصاددانان اتلاف منابع ناميده‌اند مطابقت دارد. اتلاف منابع به اين معنا است که توليد مورد نظر مي‌توانست با هزينه‌هايي کمتر از آنچه که صورت گرفته حاصل شود [امامي مبيدي، 1380]

ب. کارايي تخصيصي. اين کارايي بر توليد بهترين ترکيب محصولات با بهره گرفتن از کم هزينه‌ترين ترکيب ورودي‌ها دلالت مي‌کند. پاسخگوي به اين سئوال که «آيا قيمت ورودي‌هاي مورد استفاده به گونه اي است که هزينه توليد را حداقل کند» به عهدۀ اين کارايي مي‌باشد [ Pierce.1997]. به اين ترتيب، کارايي تخصيصي مستلزم انتخاب مجموعه اي از عوامل توليد است که سطح مشخصي از محصول را در حداقل هزينه توليد نمايد. کارايي تخصيصي را کارايي قيمت نيز مي‌نامند.

ج. کارايي ساختاري. کارايي ساختاري يک صنعت از متوسط وزني کارايي شرکتهاي آن صنعت بدست مي‌آيد. با بهره گرفتن از معيار کارايي صنايع مختلف با محصولات متفاوت را مقايسه کرد [امامي مبيدي، 1380].

د. کارايي مقياس. کارايي مقياش يک واحد از نسبت «کارايي مشاهده شده» آن واحد به «کارايي درمقياس بهينه» بدست مي‌آيد. هدف اين کارايي توليد در مقياس بهينه مي‌باشد.

بعد از آشنايي با انواع کارايي بايد دانست که کارايي به عنوان يک نسبت عموماً از رابطه زير محاسبه مي‌گردد.

ستاده = کارايي
نهاده

(4-2)

به طور مثال، کارايي يک واحد صنعتي که برا‌ي آن فقط يک ورودي (نهاده) مانند هزينه و يک خروجي (ستاده) مثل درآمد در نظر گرفته مي‌شود عبارتست از:

خروجي = کارايي واحد صنعتي
ورودي

(5-2)

در مقايسه کارايي اين واحد صنعتي با ساير واحدهاي صنعتي مشابه، واحدي کار است که هزينه کمتري (ورودي کمتر) نسبت به درآمد ثابت (خروجي ثابت) و مشابه داشته و يا با هزينه‌هاي يکسان (ورودي مساوي)، درآمد بيشتري (خروجي بيشتر) ارائه نمايد.

درصورتي که در مخرج کسر فقط يک نوع ورودي مانند نيروي انساني يا سرمايه قرار گيرد، ازآن به عنوان بهره وري جزئي، مانند بهره وري کار يا سرمايه نام برده مي‌شود. بهره وري جزئي را بهره وري تک منبعي نيز مي‌گويند در محاسبه بهره وري جزئي، خروجي را مي‌توان به صورت واحد يا حجم (مثل تن، ليتر، مقدار جعبه و…) نشان داد. در صورتي که ميزان ورودي و خروجي به اين گونه قابل تعريف نباشد يا تعريف آن مشکل باشد از ارزش پولي آنها، (مثل هزينه ريالي توليدي يا ميزان فروش ريالي و …) در محاسبات مي‌توان استفاده کرد. [همفري و هابس، 1376].

تحليل نسبت در اندازه‌گيري کارايي

يکي از روش‌هاي معمول در اندازه‌گيري کارايي استفاده از «نسبت ها» مي‌باشد. در اين روش، يک نسبت بين اقلام مربوط به هم در اطلاعات عددي مديريت محاسبه وتحليل مي‌شود. نسبت‌ها در زمينه‌هاي مختلف مالي، اقتصادي و صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در ادامه برخي از اين روش‌ها را معرفي مي‌کمنيم.

 • روش تحليل نسبت
 • روش
 • روش
 • روش

روش تحليل نسبت

روش‌هاي تحليل نسبت عبارتند از [کازوئوو ديگران، 1373]

 • روش روند
 • روش درصد
 • روش مقايسه
 • روش شاخص
 • روش روند

گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل

در جرم زنای به عنف ، به لحاظ عدم کفایت ادله ، شکات اقامه شکایت نمی کنند و وقتی قضات با وجود شکایت مجنی علیها و تنها دلیل باقی مانده برای قربانیان این گونه جریام ، یعنی گواهی پزشکی ، باز هم چشم انتظار وجود سایر ادله هستند ، اثبات بزه سخت و یا شاید هم بعید می گردد .

1- شرح پرونده

با شکایت خانم حمیده از آقای محمد ، بدین شرح که : «محمد مرا ، با یک شخص دیگر سوار تاکسی کرده و به اطراف شهر برده و به من تجاوز نموده و از عمل خود عکس تهیه نمود ، و از من ازاله بکارت کرده است» . گواهی پزشکی قانونی در مورخ 4/9/82 پرده بکارت شاکیه را از نوع حلقوی و دارای پارگی جدید در ناحیه ساعت 7 ، همراه با کبودی در حال جذب که از زمان ایجاد آن حدود یک هفته می گذرد و مؤید دخول کامل می باشد ، اعلام می کند ؛ همچنین ساییدگی توأم با نسج التیامی در ناحیه ساعت 6 که از زمان وقوع آن بیش از 3 هفته نمی گذرد و سایر جراحات در دست و پا ، مجنی علیها را تأیید می کند در تحقیقات از آقای محمد (25 ساله) ، او خود را عاشق و دلباخته خانم حمیده اعلام می دارد و منکر ربایش و زنا می گردد. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 433) آقای مهدی (راننده تاکسی) در اظهارات ضد و نقیض خود ، در مجموع اظهار می دارد : «آنها را سوار کردم و اکبر و محمد به زور خانم را بستند و پیاده کردند و به من گفتند چند دقیقه دیگر بیا و ما را برگردان که من آمدم و سوارشان کردم» . یکی از مأمورین بدرقه می گوید : «محمد به اکبر گفت اگر تو را تکه تکه کردند اعتراف نکن …» . فردی به نام حامد ، اظهار می دارد که : «در مورخ 28/8/82 همگی (همراه با محمد و اکبر) در منزل ما مشغول دیدن فیلم بودیم» . آقای مهدی (راننده تاکسی) اعلام داشته است که : «خانم از فرط عصبانیت [در راه بازگشت] می خواست خود را زیر تریلی بیاندازد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ،جلد 14 ، 437)

در نهایت ، آقای محمد به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف نسبت به شاکیه ، خانم حمیده بنا به رأی شعبه 5 دادگاه عمومی جزایی ممسنی که از طریق حصول علم مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و همچنین از حیث ارتکاب زنای به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله بکارت از شاکیه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق به همراه 20000 سکه کامل بهار آزادی به عنوات ارش البکاره در حق شاکیه ، طی دادنامه شماره 1595 مورخ 9/10/82 محکوم می گردد .

با تجدید نظر خواهی متهم ، پرونده به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 8/16 مورخ 29/1/83 ضمن نقض دادنامه ، مقرر می دارد که : «… دادنامه از حیث زنای به عنف به علت فقد دلیل شرعی و اینکه شواهد و قرائن در حد حصول علم نوعی و متعارف وجود ندارد مخدوش بوده و به شعبه همعرض ارجاع می گردد …» .

شعبه 6 دادگاه عمومی ممسنی مأمور رسیدگی می شود که با قانون احیا دادسرا به شعبه 101 تغییر اسم می دهد و بعد از اطاله زیاد ، در مورخ 12/6/84 تشکیل جلسه داده که در این اثنا یکی از شهود به نام تیمور اعلام می دارد که : «قبلاً با اصرار زیاد خانواده شاکیه خانم حمیده ، مطالبی را علیه محمد گفته ام که دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شده ام و تقاضای استرداد شهادت را دارم» . شاهد دیگر به نام سعید نیز چنین درخواستی را از دادگاه می نماید . یکی از همکلاسی های خانم حمیده به نام ملیحه ، شرح مبسوطی از اظهار عشق و علاقه محمد نسبت به حمیده ارائه داده و اظهار داشته : «محمد در سال 1381 چند بار عنوان کرده که تنها راه رسیدن به حمیده ، تجاوز به اوست … تا اینکه یک روز محمد آمد و گفت هفته پیش وارد منزل حمیده شده و از طرف حمیده و دوستش مورد کتک کاری قرار گرفته و همان جا گفته دیگر با حمیده کاری ندارم» (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 427) .

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ممسنی نیز طی دادنامه شماره 1130 مورخ 25/9/85 به شکل مختصر چنین اصدار رأی نموده است :

 «… با لحاظ آدم ربایی (هدف آدم ربایی) بزه انتسابی به متهم را با توجه به ماده 105 محرز و مسلم دانسته و مبنای علم عبادت است از ادعای شاکیه به زنای به عنف ، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر پارگی بکارت [پرده بکارت] ، آثار ضرب و جرح و جراحات ناشی از آن ها که مؤید این است که متهم ، به زور متوسل شده ، اظهارات خانم ملیحه … متهم را از بابت ارتکاب زنای به عنف به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق به علت وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و پرداخت 2000 سکه تمام به عنوان ارش البکاره در حق شاکیه محکوم می نماید …» .

متهم ، مجدداً از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارسال می گردد . «چون قرائن و شواهد موجود در پرونده در حدی نیست که موجب حصول علم و احراز ارتکاب تجاوز از سوی متهم نسبت به شاکیه گردد ، این شعبه اعتراض به رأی را وارد دانسته … موضوع را اصراری تشخیص می دهد» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 436) پرونده در هیأت عمومی اصراری[1] طرح می گردد و منتهی به صدور رأی اصراری شماره 14 مورخ 13/10/87 ، به شرح ذیل می گردد :

«… نظر به اینکه محکوم علیه در کلیه مراحل رسیدگی ، ارتکاب زنای به عنف و هر نوع مقاربت جنسی با شاکیه را انکار نموده است و مجنی علیها … از مراجعه به پزشکی قانونی در خصوص هتک ناموس امتناع ورزیده است و گفته «احتمال می دهم اشکالی نداشته باشم ، حاضر نیستم …» و در ادامه مطالب مختلفی را در مورد رفتار متهم بیان می دارد و استناد به علم قاضی در صدور حکم مشروط به متعارف بودن حصول آن از قرائن و امارات مورد استناد می باشد … مستند دادگاه در احراز بزهکاری به ادعای شاکیه و نظریه پزشکی قانونی محدود گردیده که برای حصول علم متعارف به زنای به عنف توسط متهم کافی به نظر نمی رسد … لذا به استناد قاعده درأ ، رأی صادره از شعبه 101 عمومی جزایی ممسنی نقض می گردد …» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 452)

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

متهم ضمن انکار تجاوز نسبت به شاکیه مدعی شده است که پرده بکارت شاکیه توسط شیء خاصی زائل گردیده است[2] ؛ شاکیه نیز عنوان داشته است که به وسیله یک تکه چوب ، بعد از اینکه از او ازاله بکارت کرده است ، به او تعرض نموده است ؛ همین مسئله گویا باعث ایجاد شبهه در موضوع مطروحه شده است . در ضمن گواهی پزشکی قانونی مورخ 4/9/82 در پرونده مضبوط می باشد و مشخص نیست که در رأی صادره به چه عنوان ذکر شده است که شاکیه از رفتن به پزشکی قانونی امتناع ورزیده است . عده ای اعتقاد دارند که تعارضی میان عدم علم و علم وجود ندارد ؛ با این وصف زمانی که برای دادگاه بدوی علم حاصل شده است ، حصول علم توسط قضات شعب دیوان (به عنوان مثال) نمی تواند موجب نقض و رد علم حاصله برای دادگاهه بدوی گردد .

 

گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف

احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف محرز است . علم قاضی باعث می شود که اصل رعایت انتظام امور و تبعیت دادگاه های تالی از ظر دادگاه مافوق ، با اشکال مواجه گردد که در این صورت نیاز به اصلاح قانون ( بند ج ماده 265 ا.د.ک) لازم به نظر می رسد.

1- شرح پرونده

سیده راما (22 ساله) در تاریخ 22/5/1383 اعلام نموده : «به عنوان مسافر سوار بر پیکان آلبالویی رنگ به شماره انتظامی … شده و راننده تغییر مسیر داده مرا به جنگل های لویزان برده و می خواسته تجاوز کند [راننده] که با او درگیر شدم و متواری شد» . در اظهارات بعدی خود گفته است : «جانی از جلو و عقب به من تجاوز کرد ، نمی دانم بکارت من از بین رفته یا نرفته ولی من شدیداً احساس سوزش کردم و …» (بنابه دلایل معنوی ذکر نمی گردد ) . پزشکی قانونی ضایعات خراشیدگی (حارصه) را در روی زانوی چپ و راست متعلق به یوم جاری خوانده است . با تحقیقات بعدی ، خودرو در مکانیکی کشف شده و متعاقب آن ، متهم حبیب (مشهور به سام) شناسایی و دستگیر می گردد .

متهم ابتدا منکر شناسایی شاکیه شده ولی بعداً در بازجویی اظهار داشته : «حدود دو ماه است با خانم راما دوست هستم و چند باری بیرون رفتیم و او خود را مریم معرفی کرد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 455) در تحقیقات بعدی متهم اظهار نموده : «سمت پارک لویزان رفتیم و خانم گفت باید مرا عقد کنی ، قبول نکردم ؛ داخل ماشین دعوا کردیم و بعد دعوا دیگر او را ندیدم» . متهم در بازجویی دادسرا در مورخ 30/9/83 اعلام داشته که «اصلا به این خانم دست نزدم» ولی در مرجع انتظامی می گوید : «شاکیه به رضایت داخل ماشین خوابید و من با او عمل را انجام دادم … از عقب با او … ، اعتراض نکرد و کاملاً راضی بود…» . در معاینه محلی ، متهم فرار نموده که بلافاصله دستگیر می شود .

گواهی پزشکی قانونی مقرر می دارد : «پرده از نوع حلقوی قابل اتساع و بدون پارگی است و مدخوله می باشد و از دبر علایمی دال بر دخول کشف نشده است . (البته شاکیه ، نرفتن به پزشکی قانونی را به علت ترس از پدر خود اعلام نمودده است) .

متهم در جلسه رسیدگی منکر ارتکاب جرم شده و اقرار قبلی خود را ناشی از خستگی و «به حال خود نبودن» عنوان کرده است ؛ اما در محضر دادگاه اقرار به تجاوز نسبت به شاکیه به صورت تففیذی می نماید . در تحقیقات محلی ، متهم را فردی با سابقه و شهرت بسیار بد معرفی می کنند . در این میان ، گزارش مرجع انتظامی نشان دهنده این است که متهم چندی پیش ، خانمی به نام مهرنوش را با خودرو پیکان سوار کرده و به پارک لویزان آورده و با وضع فجیعی قصد تجاوز به او را داشته که در همین حین مأموران گشت ، او را دستگیر می کنند و طی دادنامه شماره 2510 مورخ 1/9/83 وی را به تحمل 91 روز حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می نمایند ؛ همچنین در پرونده دیگری که در شعبه پنجم دادیاری تهران مطرح می باشد ، خانم هما نیز از وی شکایت نموده و اعلام کرده که متهم ، او را نیز به پارک لویزان برده ولی به خاطر سروصدای زیادی که کرده است ، متهم او را رها نموده . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 458)

در پی چاپ تصویر متهم در روزنامه های روز ،خانم طیبه (21 ساله) به پلیس آگاهی مراجعه کرده و شکایت خود را چنین مطرح نموده است : «از سرکار می آمدم که متهم مرا سوار کرده و چون نیمه شعبان بود ، از جاده دیگر رفته و در اتوبان من در را باز کردم و خود را از خودرو پایین انداختم که مرا به زور کتک ، سوار کرد و به پارک لویزان برد و از عقب به من تجاوز کرد ، او خیلی بی رحم است» . متهم در پاسخ گفته : «با رضایت او این کار را کردم و پول هم به او دادم». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 459)

شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران در دادنامه شماره 235 مورخ 8/8/84 اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید :

«… در خصوص اتهام حبیب دایر بر زنای به عنف و محصن ، متهم در دادگاه منکر بزه شده و دچار تناقض گویی بوده و در جایی منکر کل قضایا شده و در جای دیگر ، در حد رابطه نامشروع اقرار می نماید … لهذا چون دلیل شرعی برای اثبات وقوع زنا وجود نداشته و گواهی پزشکی قانونی شاکیه (راما) متعلق به پنج ماه بعد از وقوع جرم است و در مورد زنا نمی باشد … و اینکه بعید است با شلوغی و ترافیک ، متهم بتواند شکات را در خیابان های تهران برباید ، چون توان داد و فریاد داشته اند و حتی اینکه بعد از عمل زنا شاکیه را سوار و به محل برساند … حکم به برائت متهم از لحاظ زنای به عنف و در مورد خانم ها ، موضوع در حد قصد تجاوز و آدم ربایی عنوان شده و در خصوص اتهام زنای محصن متهم چون دارای همسر می باشد ولی اقاریر وی نزد دادیار و در محضر دادگاه و به حد نصاب شرعی نرسیده و بینه ای وجود ندارد … حد ساقط می گردد ولی از باب تعزیه به تحمل 5 سال حبس محکوم می گردد . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 460)

با تجدید نظر خواهی شکات ، پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه مقرر می دارد :

«با توجه به محتویات پرونده و اظهارات توأم با اقرار حبیب … و تصریح به تجاوز به عنف نسبت به خانم راما و نوشتن اظهارات خود نزد دادیاری ناحیه 27 تهران و اظهارات متضاد بعدی او و طرح بی دلیل سابقه آشنایی با شاکیه ، … محل دستگیری وی که در قسمت خاکی پارک لویزان (محل انتخاب او از جهت ربایش و تجاوز به خانم ها) … درگیری و قصد تجاوز به عنف با خانم مهرنوش … و تحقیقات محلی معموله در مورد وضعیت متهم … احراز بزه انتسابی به حبیب از طریق علم و حصول آن به نحو متعارف از مجموع قرائن و امارات بوده و دادگاه کیفری استان … عنایت لازم را به طریق حصول علم نکرده و در مقام تحلیل و جای شک و تردید دیدن اظهارات شکات برآمده … و تعزیری که ثابت دانسته خارج از محدوده صلاحیت قانونی دادگاه محترم بوده و می بایست قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی جزایی صادر می کرده … لذا رأی معترض علیه کلاً نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد» .

پرونده به شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است . در جلسه رسیدگی شعبه مذکور ، متهم ، شوهر خواهر خود و دو نفر دیگر را به عنوان شاهد رابطه قبلی وی با خانم راما معرفی می کند و همچنین منکر ارتکاب جرم می گردد . متهم در اظهارات خود مقرر می دارد که : «با شاکیه (راما) دوست بودم و خانم طیبه نیز ، دوست خانم راما است . اقاریرم نزد پلیس و تحت شکنجه بوده است و مأموری که مرا با دست بند و پا بند به شعبه 77 برد ، در راه مرا تهدید کرد «که اگر غیر از آنچه در آگاهی گفته ای را بگویی ، می کشمت» ، من هم مجبور شدم در دادگاه مطالبی را گفتم ، … من قصد ازدواج با این خانم را داشتم و مادرم راضی نمی شد … نزدیک یکسال است با همسرم عقد کردم ولی با او نزدیکی نداشته ام».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 469)

در رأی صادره از این شعبه (دادنامه شماره 125 مورخ 24/4/87) ، نیز قید شده است که :

«… شاکیه اظهار داشته … می خواست مرا خفه کند ، مقاومت کردم و او متواری شد و مجدداً شاکیه اظهار داشته ، «با او درگیر شدم ، قصد تجاوز و زورگیری داشت ، چون با مقاومت من مواجه گردید متواری شد ، همچنین با توجه به عدم مراجعه شاکیه به پزشکی قانونی جهت معاینه از قبل و دبر و اظهارات شهود متهم که متفقاً گفته اند «شاکیه (خانم سیده راما) را با متهم داخل اتومبیل (پراید سفید رنگ) دیده اند ، همچنین عدم حضور خانم طیبه در جلسات دادگاه و عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و ارائه دلیل … دلایل موجود برای حصول علم دایر به انجام زنای به عنف و اکراه نیست … مستنداً به قاعده قفهی درأ … متهم را از بزه انتسابی زنای به عنف و اکراه و محصن (چون هنوز با همسرش نزدیکی نکرده) رأی به برائت متهم صادر می نماید و در مورد سایر اتهامات دایر بر انجام زنای به غیر عنف (نسبت به خانم ها راما و طیبه) ، صرف نظر از کم و کیف قضیه … قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی جزایی تهران صادر می گردد …» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 468)

وکیل خانم راما ، به رأی صادره اعتراض نموده و شعبه 33 دیوانعالی کشور ، ضمن اصراری تشخیص دادن موضوع به لحاظ نقض رأی شماره 125 شعبه 72 دادگاه کیفری استان ، مقرر داشته است که :

«… با توجه به شکایت شکات (خانم ها راما … طیبه … و هما) ، گواهی پزشکی قانونی در خصوص مصدومیت جسمی شکات و لحاظ کردن پرونده بالینی خانم طیبه و چگونگی شناسایی و دستگیری متهم ، اقاریر متهم به ارتکاب زنا با خانم راما در مرجع انتظامی و محل بازسازی صحنه ، اعتراف صریح و روشن متهم در دادسرا مبنی بر تجاوز به عنف با خانم راما … اقرار متهم به ارتکاب زنا با خانم طیبه در جنگل لویزان … سابقه دستگیری متهم در حین ارتکاب جنایت و تجاوز به عنف نسبت به خانم دیگری به نام مهرنوش در قسمت خاکی جنگل لویزان … شاهد تراشی متهم که اظهارات شهود با واقعیات تطبیق ندارد ، نتیجتاً ، بزه انتسابی متهم دایر بر ارتکاب زنای به عنف منطبق با واقعیات غیر قابل انکار و قرائن و امارات مفید علم و یقین به نحو متعارف می باشد …» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 471 – 472)

پرونده در هیأت عمومی اصراری دیوانعالی کشور مطرح و منحصر به صدور رأی اصراری[3] شماره 14 مورخ 13/10/87 می گردد .

«… با توجه به شکایت شکات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا به تجاوز به عنف نسبت به خانم راما … و زنا نسبت به خانم طیبه و 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره خانم راما در خصوص عدم مراجعه به پزشکی قانونی … و صدمات جسمانی وارده به خانم راما به واسطه مقاومت در برابر متهم … دستگیری متهم هنگام درگیری با خانم مهرنوش برای اطفای شهوت براساس مدارک موجود در پرونده … و اظهارات غیر واقعی شهود تعرفه شده از طرف متهم … موجبات حصول علم عادی جهت احراز بزهکاری حبیب الله به ارتکاب زنای به عنف با خانم راما فراهم بوده و ثابت می باشد …» .

(لازم به ذکر است که رأی صادره توسط شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ، براساس استقلال قضایی قضات آن شعبه در مورخ 14/9/88 ، طی دادنامه شماره 600353 به لحاظ ارتکاب زنای به عنف متهم و محکومیت وی به حد قتل (اعدام) نقض گردیده است) [4]

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

به نظر می رسد ، در صورتی می توان به علم قاضی صادر کننده رأی بدوی ایراد گرفت که مرجع تجدید نظر ، علم برخلاف علم قاضی محکمه بدوی پیدا کند و از این راه می تواند رأی صادره را نقض کند . با این وجود در ماده 232 ق.آ.د.ک آرای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب را قطعی اعلام داشته ، به جز در شش مورد که آن ها را مورد اشاره قرار داده است ؛ در نتیجه ، صرف نظر از این که این شش جرم با شهادت یا اقرار یا علم قاضی ثابت شوند ، این آراء قابل تجدید نظر می باشند و لذا هیچ خصوصیتی برای علم قاضی نسبت به سایر ادله وجود ندارد . آراء اصراری شماره 56 مورخ 11/7/68 و همچنین رأی اصراری شماره 6 مورخ 1/4/78 هیئت عمومی دیوان و نظر به شماره 2589/7 مورخ 16/4/77 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید مدعا بوده و به هیچ وجه ، مرجع تجدید نظر را محدود ننموده اند به این که علاوه بر وجود ایرادات در مستندات علم حاکم ، مرجع تجدید نظر حتماً علم به عدم وقوع بزه انتسابی پیدا کند تا بتواند دادنامه صادره از شعب بدوی را نقض نماید بلکه صرف وجود ایرادات (به مستندات علم قاضی) کافی برای نقض خواهد بود ، همانطور که قاضی محکمه نیز به هیچ وجه موظف نیست علم به عدم توجه اتهام پیدا کند ، بلکه در صورت علم به توجه اتهام ، حد را جاری می کند و چنانچه شبهه داشته باشد ، با تمسک به قاعده درأ ، رأی به برائت صادر خواهد نمود . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 483).

بهتر است طرق متعارفی را که باعث حصول علم می شوند در چنین جرایمی (زنا به عنف و اکراه) توسعه دهیم به لحاظ اینکه علم برخلاف اعتقاد بعضی ها یک مسئله درونی و قلبی نیست ، بلکه به نظر می رسد یک مسئله تحقیقی و عقلی باشد ؛ در ضمن ، مسئله انگیزه نیز در حصول علم متعارف بسیار حائز اهمیت است و باید علم حاصله برای قاضی را با طرق متعارف و مطابق با اوضاع و احوال خاص اجتماعی تطبیق داد .

برای توسعه طرق متعارف و مستند حصول علم در بزه زنای به عنف و اکراه ، هیچ دلیلی بالاتر از این نیست که می بایست بر حذر بود از این که جنایتکاران در حال حاضر به لحاظ فرهنگ جامعه ، زنان و دختران را ربوده و به آنها تجاوز می کنند و تهدید می کنند که اگر مسئله را جایی بازگو کنند یا این که اگر اعلام شکایت کنند ؛ اولاً آبروی خودشان خواهد رفت و ثانیاً ، در معرض اتهام قرار خواهند گرفت که خودشان با رضایت مرتکب این عمل شده اند و همین مطلب ، با کمال تأسف ، باعث عروض شبهه در بسیار از موارد است .

در پرونده ای که شرح آن گذشت ، مطابق با تمامی واقعیات غیر قابل انکاری که به شکل مکرر از سوی شکات و متهم اعلام شده است و وجود آن ها مورد تردید نبوده ، قضات دیوانعالی کشور به علم متعارف دست یافته اند و در واقع ارتکاب زنای به عنف توسط متهم ، منطبق با واقعیات غیر قابل انکار بوده است . به عنوان مثال ، محل وقوع جنایات ، طریق ربایش مجنی علیها ، انگیزه ربایش به لحاظ عقلی همانند آدرس یک خیابان محرز و مشخص می باشد و این مقدمات محرز و یا به قولی «بین» قابل ایراد نیستند و حصول علم از این طریق با عدم وجود دلیل بین معارض دیگری بدون اشکال است .

 

[1]- از حاضران تعداد 26 نفر رأی شعبه 16 دیوانعالی ، و اقلیت 14 نفر رأی شعبه 101 عمومی جزایی را تأیید نموده اند .

[2]- « … و من افتض بکراً باصبعه فأزل بکارتها لزمه مهر نسائها ، و ان زاد عن مهر السنه»

[3]. از حاضران در جلسه تعداد 28 نفر رأی شعبه 33 دیوانعالی کشور را تأیید نموده و 11 نفر اعتقاد به تأیید رأی شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران دارند . دادستان کل کشور نیز موافق به تأیید رأی شعبه دیوانعالی کشور است .

[4] -ر.ک : صص 21 و 22 .

4-2- اختلاف در فسخ اجاره

4-2- اختلاف در فسخ اجاره

اختیار فسخ قرارداد، امتیازی است که قانون به صاحب ‌آن می‌دهد تا به دلخواه از آن استفاده کند. مبنای اصلی این اختیار که بر پایه­ي غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لا ضرر» است، در همه حال چهره­ي حمایتی و خصوصی دارد و در زمره‌ي حقوق طرفین عقد قرار دارد[1].

اِعمال حق فسخ از ناحیه‌ی یکی از متعاقدین و فسخ اجاره، متوقف بر ثبوت آن حق برای وی است.

 

4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار

هرگاه یکی از طرفین عقد اجاره به استناد حق خیار، اعمال خیار نماید و قرارداد را فسخ کند در حالی که طرف مقابل وی، چنین حقی را به رسمیت نمی‌شناسد تکلیف چیست؟

درست است که حق خیار با اعلام اراده و دلخواه صاحب آن صورت می‌پذیرد و دادگاه در وقوع فسخ نقشی ندارد،[2] با وجود این نقش دادگاه را در تمیز حق و رفع اختلاف نباید فراموش کرد. قرارداد عمل حقوقی است که به یقین انجام شده‌است. این وجود یقینی نیاز به زوال یقینی نیز دارد. یقین زمانی حاصل می‌شود که یا دو طرف درباره‌ی آن توافق داشته باشند یا مقام رسمی شرایط ایجاد حق خیار و اجرای به هنگام و درست آن را احراز و اعلام نماید. چرا که طرف قرارداد به سادگی از پیمان دست نمی‌کشد و تسلیم اراده­ي صاحب خیار نمی­ شود.[3] پس صاحب خیار در عمل ناچار است ادعای خود را از آن جهت که مخالف اصل لزوم قراردادهاست اثبات نماید و در صورت اثبات ادعا و احراز شرایط درستی اجرای آن، اجرای آثار فسخ عقد را از دادگاه بخواهد و گرنه قول منكر به ضمیمه­ي سوگندش مقدم می‌شود.

بی‌گمان حکمی که به نفع مدعی خیار صادر می‌شود چهره­ي اعلامی دارد و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی‌افزاید. ولی در مرحله­ي اثبات، به اختلافی که درباره­ي وجود حق و زمان و شیوه‌ی اجرای آن بروز کرده پایان می‌بخشد. اما آثاری که بر اِعمال خیار مترتب است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اثر مهم اجرای خیار، انحلال عقد اجاره است ولی این اثر به انحلال قرارداد محدود نمی‌شود، آثار به جا مانده از عقد را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نزند باز می‌گرداند. بررسی بیش‌تر این آثار در دو مرحله، مورد بحث قرار می‌گیرد.

 

 4-2-1-1-  اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء كار

هرگاه قبل از انجام کار، قرارداد فسخ شود اجیر مستحق اجرت نخواهد بود. اما زمانی که قرارداد در اثناء کار فسخ گردد، بین فقها[4]مشهور است که اجرت‌المسمی به نسبت کاری که انجام گرفته، به اجیر تعلق می‌گیرد و عقد نسبت به بقیه­ي قرارداد که انجام نشده است منفسخ می‌گردد و در واقع، فسخ اجاره با تبعيض صورت می‌گیرد.

در این‌که چرا عقد نسبت به گذشته منفسخ نمی‌گردد چنین استدلال شده است:

اولاً: فسخ همچنان که از نامش نیز پیداست از زمان حدوثش می‌تواند موثر باشد نه از زمان حدوث عقد.[5]

ثانیاً: منفعتی‌که متعلق به عقد اجاره است از آن جهت‌که تدریجی‌الحصول است با تکثر زمان متکثر می‌گردد و همین امر منجر به انحلال عقد به اجزاء بی‌شمار شده و پیوستگی لحظه‌ها را به عنوان یک مجموعه از بین می‌برد به گونه‌ای که فسخ عقد نسبت به باقیمانده، مستلزم فسخ آن نسبت به گذشته نیست.[6]

ثالثاً: ارتکاز عرفی، فسخ اجاره را ناظر به آینده می‌بیند بدون این که به گذشته اثر کند.[7]

لیکن غیر از نظر مشهور، نظر دیگری نیز هست و آن این‌که هنگام فسخ، مستأجر به تمام اجرت‌المسمی رجوع می‌کند و اجرت‌المثل را نسبت به آنچه گذشته است پرداخت می کند. زیرا عقد امر واحد و غیر قابل تبعیض با فسخ است.[8]

حکم فسخ قرارداد در اثناء عمل، بنابر هر دو وجه (ثبوت اجرت‌المسمی یا اجرت المثل به مقدارآنچه‌که عمل کرده‌است) مربوط به حالتی است‌که متعلق اجاره، نتیجه‌ي عمل یا مجموع من‌حیث‌المجموع نباشد.[9] اما اگر متعلق اجاره، نتیجه­ي عمل (مانند رساندن مسافر به مقصد) یا مجموع  عمل من‌حیث‌المجموع (مانند نماز خواندن) باشد و در اثناء عمل، قرارداد فسخ شود، بعضی از فقها بین فسخ اجیر در اثناء عمل و فسخ مستأجر تفصیل قائل شده‌اند:

1) هرگاه اجیر خیار فسخ داشته باشد و در اثناء کار قرارداد را فسخ کند مستحق اجرت نخواهد بود زیرا او خودش بر هدر دادن عملش اقدام کرده‌است و به حسب فرض کار وی متعلق اجاره نمی‌باشد. بنابراين دلیلي بر ضمان مستأجر وجود ندارد. اما اگر مستأجر خیار فسخ داشته‌باشد و قرارداد را فسخ کند، اجیر به جهت احترام کار مسلم، مستحق اجرت‌المثل مقدار کاری است که انجام داده‌است مخصوصاً زمانی که خیار مستأجر از باب شرط نباشد. برخلاف فرض اول که اجیر آگاهانه با فسخ عقد عملش را تباه کرده می‌باشد، در این فرض مستأجر موظف به پرداخت اجرت مجموع من‌حیث‌المجموع خواهد بود.[10]

بیش‌تر فقهاء[11] بدون این که فرقی بین اجیر و مستأجر در فسخ بگذارند با تفصیل مذکور مخالفت کرده و گفته‌اند که اجیر نمی‌تواند به اجرت‌المثل رجوع کند و تمسک به قاعده‌ی‌ احترام هم در این­جا معنا ندارد. زیرا مستأجر کاری را که باعث ایجاد سبب ضمان شود مانند اتلاف یا امر یا . . . انجام نداده‌ است. الا این که فرض ما این است که متعلق اجاره مجموع بما هو المجموع بوده و دستور مستأجر به کاری که انجام گرفته است تعلق نگرفته و نهایت امر این که مستأجر با اعمال حق فسخ، فرصت اتمام عمل را از دست اجیر گرفته‌است و درواقع موضوع استحقاق اجرت اجیر را از بین برده‌است نه این که مال اجیر را تلف کرده ‌باشد تا قاعده‌ی احترام جاری گردد.[12]

اما نباید فراموش کرد که شروع به کار کردن اجیر و از بین رفتن فرصت انجام کار به دستور مستأجر و به مقتضای اجاره بوده است، پس مستأجر ضامن قیمت کار انجام شده‌است حتی اگر به وسیله‌ی عقد ضمانت نشده‌ باشد و از بین رفتن فرصت اجیر در سيره­ي عقلا و متشرعه هدر کردن است.[13]

همچنین اگر متعلق اجاره، چیزی باشد که اتمام آن بعد از شروع واجب است مانند حج، بنابر وجوب اتمامش یا نماز بنابر حرمت  قطع آن، و در اثناء عمل فسخ گردد، دو قول در مسأله  هست.

1) فسخ در اثناء عمل مانند فسخ  بعد از عمل است و فرقی نمی‌کند که دستور مستأجر به تمام عمل تعلق گرفته باشد یا به شروع عمل، چراکه طبق فرض، اجیر با شروع عمل شرعاً ناگزیر است آن را به اتمـام برساند. بنابراین طبق سیره­ي عقلا دستور مستـأجر از موجبات ضمان محسوب می‌شود.[14]

2) اجاره، وجوب اتمام عمل را اقتضا نمی‌کند بلکه وجوب اتمام آن تکلیف مستقلی است بنابراین دلیلی بر ضمان مستأجر در مابقی عمل وجود ندارد مخصوصاً اگر فاسخ، اجیر باشد[15].

 

4-2-1-2-  اثر فسخ بعد از انجام کار

هرگاه عقد اجاره بعد از تمام شدن کار اجیر فسخ گردد، اجیر اجرت‌المسمی را مطالبه می‌کند، و مستأجر وظیفه دارد اجرت‌المثل آن چه را که استیفاء کرده است پرداخت نماید[16]زیرا استیفاء منفعت یا کار به نحو ضمان واقع شده است. پس زمانی که ضمان مستأجر نسبت به پرداخت اجرت‌المسمی به وسیله‌ی فسخ عقد از بین برود، پرداخت اجرت‌المثل تعیّن پیدا می‌کند.[17]

 

4-3- اختلاف در انفساخ اجاره

انحلال قهري عقد كه از آن به انفساخ ياد مي­شود يكي از راه­هاي خاتمه­ي قرارداد است.[18] قهری بودن انحلال بدین معنی است که عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی‌ماند. قهری بودن انحلال در انفساخ وصفی است که آن را از اقاله و فسخ متمایز می‌سازد.

عواملی که سبب انفساخ عقد اجاره پس از انعقاد صحيح آن می‌گردد می‌تواند ناشی از اراده­ي طرفین یا حکم قانون‌گذار باشد. ناگفته نماندکه قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد زیرا طرفین می‌توانند توافق‌کنند که در صورت جمع آمدن شرایطی در آینده عقد منحل شود که ازآن به شرط فاسخ یاد می‌شود.[19] در جایی نیز که وضعيت و شرايط خاصي در خارج بروز مي‌كند و مانع انجام قرارداد مي­شود و انفساخ از حکم قانون‌گذار نشأت مي‌گيرد، در اين حالت نيز از تحلیل حکم چنین برمی‌آید که قانون‌گذار اراده­ي مفروض و ضمنی دو طرف را اجرا می‌کند.

در این‌جا از بیان شرط فاسخ صرف نظر می‌کنیم چرا که اختلاف در شرط فاسخ به اختلاف در وجود شرط که سابقاً مورد بحث واقع شده‌است برمي‌گردد. بنابراين موارد ديگري كه انفساخ در آن­ها تحقق مي­يابد مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به موت اجیر، تعذر عمل اجیر، تلف محل اجاره و ترک عمل اشاره کرد.

البته عده‌ای از حقوق‌دانان موارد مذکور را در ذیل بطلان اجاره مورد بحث قرار داده‌اند. به نظر آنان به کار بردن اصطلاح بطلان با طبیعت اجاره و اثر آن سازگارتر است زیرا اثر اجاره، تملیک تدریجی منفعت است و هرگاه پس از انعقاد عقد به طور صحیح، برخی از شرایط صحت عقد مانند قدرت بر تسلیم، مفقود شود و معلوم می‌شود که تملیک از آغاز نسبت به بقیه­ي مدت باطل بوده است[20].

قانون مدنی در ماده‌ی 496 مقرر می‌دارد: «عقد اجاره به واسطه‌ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود» و در ماده‌ی 483 مقرر می‌دارد: «اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه‌ی حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره منفسخ می‌شود و . . . » قانون‌گذار در بیان مقصود خود از هر دو اصطلاح بطلان و انفساخ استفاده کرده‌است در حالی که اثر انحلال در هر دو ناظر به آینده است.

گفته شده است: بطلان ناظر به شرایط اساسی صحت عقد و فقدان اثر حقوقی از ابتدا است. بنابراین بطلانِ قرارداد، مشمول فقدان آن دسته از شرایطی که نظارت بر بعد عقد دارند نمی‌شود‌، هر چند قانون‌گذار در مواردی مانند ماده‌ی 496 و 497 به تسامح از لفظ بطلان در غیر ماوضع‌له استفاده کرده ‌است.[21] چرا که انحلال عقد طبق مادتین فوق، منصرف به وقوع امر یا حدوث مانع، پس از انعقاد عقد به نحو صحیح است و حکم دادگاه در خصوص بطلان، بر خلاف انفساخ اثر کشفی دارد یعنی دادگاه بررسی می‌کند که آیا ارکان و عناصر متشکله به طور صحیح تحقق یافته است یا خیر.

با توجه به نکات بالا، به نظر می‌رسد بیان اصطلاح انفساخ با توجه به مفهوم و اثر آن،  منطقی باشد یا لااقل بگوییم مراد ما از انفساخ در این بحث اعم از انفساخ و انکشاف بطلان است همچنان که عده‌ای بر این راه رفته‌اند[22].

 

4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر

هرگاه بعد از انعقاد قرارداد اجاره و قبل از انجام عمل یا در اثناء عمل، اجیر از دنیا برود و مستأجر انجام تعهد اجیر را از وراث وی مطالبه نماید و وراث متوفی به انفساخ عقد استناد نمایند، بیان حل این اختلاف چگونه است؟

در اصل قرارداد و همچنین انجام نشدن تعهد، بین مستأجر و وراث اجیر اختلافی وجود ندارد، اختلاف آن‌ها مربوط به این است که آیا وراث به عنوان قائم مقام اجیر وظیفه دارندکه از ترکه‌ی وی موجبات انجام تعهد را فراهم‌آورند یا این که عقد منفسخ شده و ورثه در قبال انجام عقد تعهدی ندارند و فقط باید به آثار مترتب بر انفساخ ترتیب اثر دهند؟

بنابراین مستأجر مدعی استحقاق مطالبه‌ی عمل است و وراث اجیر هم مدعی وجود شرایط انفساخ در عقد هستند. بنابراین‌که استحقاق مستأجر نسبت به عمل، مورد قبول طرف مقابل نیز هست بنابراین وراث اجیر باید وجود شرایط انفساخ را اثبات نمایند تا دادگاه انفساخ عقد را اعلام نماید. براي اثبات انفساخ لازم است اثبات گردد که متعلق  اجاره، عملِ خاصِ‌ اجیر و به شرط مباشرت وی بوده‌است همچنان که بعضی از فقها[23] در چنین حالتی حکم به انفساخ عقد اجاره کرده‌اند.

البته در مسأله فروض قابل توجهی هست که می‌توان وظیفه‌ی وراث را بر اساس آن تعیین کرد.

– هرگاه متعلق اجاره مقید به مدت معینی باشد و اجیر قبل از آن مدت یا در اثناء مدت بمیرد یا این که اجاره مطلق باشد و مرگ اجیر بلافاصله بعد از عقد اتفاق بیفتد و همچنین اگر مرگ اجیر بعد از گذشتن مدتی باشد که برای انجام عمل کفایت می‌کند، اجاره باطل می‌شود نه این‌که منفسخ ‌شود. اما اگر عقد مطلق باشد یا مقید به زمانی طولانی باشد و مدت زمانی بگذرد که در آن مدت اجیر می توانسته کار را انجام دهد ولی به تأخیر بیندازد و سپس از دنیا برود دلیلی بر بطلان یا انفساخ عقد وجود ندارد. نهایت این‌که گفته می‌شود با عارض شدن مرگ انجام عمل متعذر شده و تبدیل به بدل می‌شود و از آن جهت که عدم تسلیم از موجبات خیار است پس مستأجر می‌تواند عقد را فسخ و به اجرت‌المسمی رجوع نماید.[24]

 • هرگاه متعلق اجاره، عملی در ذمه‌ي اجیر باشد و شرط مباشرت نیز نشده‌باشد، اجاره با مرگ اجیر منفسخ نمی‌شود بلکه از ترکه­­ي وی استيفاء می‌گردد. به این صورت که فرد دیگری برای انجام آن عمل اجیر می‌شود و اجرت وی از ترکه­ي میت پرداخت می‌شود.[25]
 • در صورت مرگ زنی که برای شیر دادن اجیر شده‌است، تصریح شده که قیمت شیر دادن (اجرت‌المثل) از ترکه‌ی میت خارج و به مستأجر پرداخت می‌گردد.[26] در انتقاد از این نظر گفته ‌شده ‌است که وقتی امکان دارد با اجیر گرفتن دیگری، عملی که ذمه‌ی فرد به آن مشغول شده‌است دفع شود، دلیلی بر پرداخت قیمت (بدل) وجود ندارد. بله اگر فرض شود که اجیر در آن کار منحصر بوده و غیر او یافت نشود‌ حکم به انفساخ وجیه است.[27]

[1] – همان، ص 66 و 67.

[2]- الحسن بن علي بن المطهر ، علامه حلی، تذکره ، ج 11، ص 61 ، مسئله 250

[3] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، ص 70.

[4]- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج 5، ص 41، مسأله  11، سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 12، ص 51-  شيخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 27، ص 278 و 279.، ج 12، ص 51. در مورد استناد این نظر به مشهور مراجعه شود به: شرایع الاسلام، ج 2، ص183، جامع المقاصد، ج7، ص225و226 – شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج27، ص278و279.

[5]-  سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه (الاجاره)، ص 179

[6]-  شیخ محمد حسین، اصفهانی، بحوث فی الفقه (الاجاره)، ص 174

[7] – سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 12، ص 52- ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج 5، ص82.

[8] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج 5، ص 41و42و 45و 47 تعلیقه نائینی.

[9]- همان، ص 130

[10] – سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 12، ص 211 و 212.

[11] – سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی (محشي) ،ج 5، ص 131، تعلیقه‌ی فیروزآبادی، شیرازی، خمینی، گلپایگانی، خویی.

[12] – سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه (الاجاره)، ص 478.

[13] – موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل بیت (ع)، ج 4، ص 386.

[14] – سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه (الاجاره)، ص 478.

[15]  – سید محسن حکیم، مستمسک العروه، ج 12، ص 209، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی، ج 5، ص 131، تعلیقه خویی (آیةالله خویی در مستند العروه الوثقی، ص 478، قائل به قول اول شده و قول صاحب عروه را اختیار کرده‌اند).

[16] – سید محمد كاظم طباطبایی یزدی، همان، ص 130.

[17] – سید محسن حكيم ، همان، ص 208.

[18]  – محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق ، ص95

[19] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، ص 399 و 400.

[20] – حسن امامی، حقوق مدنی، ج 2، ص 52.

[21] – بهرام بهرامی، عقد اجاره کاربردی (بررسی تحلیلي و تطبیقی)، چاپ دوم، تهران، انتشارات نگاه بيّنه، 1383، ص 178.

[22]- موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل بیت (ع)،ج4، ص 388.

[23]- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27، ص 212- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه‌الوثقی، ج 5، ص 29و30.

[24] – سید ابوالقاسم خویی، مستند العروة (الاجاره)، ص 134-136.

[25]- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27،ص 299- زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی)، مسالک ، ج 5، ص 210، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی، ج 5، ص 30.

[26] – حسن بن یوسف بن علی بن المطهر(علامه حلی)، قواعد، ج 2، ص 292

[27] – محمدحسن نجفی، همان- سید ابوالقاسم خویی، همان، ص 369.

دیجی همکار : فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار (Digihamkar) بزرگ‌ ترین فراهم کننده سیستم ها و دوربین های مداربسته امنیتی حرفه ای  و تجهیزات حفاظتی در کشور است. ما مفتخریم که بیشترین قابلیت انتخاب انواع دوربین های مدار بسته امنیتی موجود را برای شما فراهم آوردیم. تمام مشتریان ما اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، سازمان ها، آموزشگاه ها، فروشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و همچنین صاحبان خانه ها که محصولات برند و حرفه ای را ترجیح می دهند، از پیشروی این صنعت، یعنی فروشگاه دوربین مدار بسته دیجی همکار حمایت می کنند.

همه محصولات ما با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و اجزای با کیفیت طراحی شده تا برترین وضوح تصویر را برای شما به ارمغان بیاورد. همچنین حجم وسیعی از کالاهای دیجیتال (موبایل، تبلت و کتابخوان‌ ها، لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم جانبی، ماشین های اداری و لوازم جانبی کالای دیجیتال)، سیستم های حفاظتی نظارتی (دوربین مداربسته، انواع ضبط کننده های ویدیویی DVR و NVR، دستگاه مرکزی اعلام سرقت (دزدگیر))، لوازم جانبی دوربین مداربسته، محصولات هایک ویژن، محصولات داهوا، نرم افزار (مالی حسابداری، امنیتی آنتی ویروس، سیستم عامل)، مجموعه نرم افزاری از برندهای متنوع، متعدد و سرشناس جهانی همچون اپل، سونی، سامسونگ، ال جی، اچ پی، کانن، بوش، هایک ویژن، داهوا، طرفه نگار و … از سوی دیجی‌همکار در اختیار شما قرار می گیرد. ضمنا حمل و نقل رایگان برای سفارش‌های بالای ۱۰۰ هزارتومان برای کل کشور می باشد.

 

 

دوربین های مداربسته امنیتی با تمام ویژگی های مورد نیاز، برای حفاظت از هر آنچه که مهم است به کمک شما می آید. دوربین های امنیتی داخلی و خارجی پیشرفته با هر سبکی اعم از دام، بالت، اسپیددام، چشم ماهی، کیوب، مینیاتوری و صنعتی از سوی دیجی همکار نیازمندی شما را در نظارت رفع خواهد کرد.

فروشگاه دیجی‌همکار (Digihamkar) با بیش از ۱۵ سال سابقه در فروش دوربین مدار بسته به همکاران و مشتریان عزیز مفتخر است که از سال ۱۳۹۴ به صورت اینترنتی به شما خدمت رسانی نماید. در این مدت با نقد و بررسی موشکافانه انواع دوربین مداربسته موجب تعجب گوگل و الکسا شده ایم. چنانکه سیر صعودی آمار بازدید و ارتقای رتبه جهانی و کشوری Digihamkar.com با شیب بسیار تندی روبه بالاست.

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار ارائه کننده :

انواع دوربین مداربسته تحت شبکه IP
دوربین تحت شبکه IP هایک ویژن
دوربین تحت شبکه IP داهوا
دوربین تحت شبکه IP تیاندی
انواع دوربین مداربسته آنالوگ
دوربین آنالوگ هایک ویژن HD-TVI
دوربین آنالوگ داهوا HD-CVI
دوربین آنالوگ سایر برندها AHD
نوع و شکل ظاهری
دیواری (Bullet)
سقفی (Dome)
اسپید دام (Speed Dome)
چشم ماهی (Fisheye)
کیوب (Cube)
انواع ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایک ویژن NVR
ضبط کننده تحت شبکه داهوا NVR
ضبط کننده تحت شبکه تیاندی NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایلوک NVR
انواع ضبط کننده ویدیویی دیجیتال DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایک ویژن DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال داهوا DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایلوک DVR
بر اساس تعداد کانال ضبط کننده NVR-DVR
دستگاه های رکوردر ۴ کانال
دستگاه های رکوردر ۸ کانال
دستگاه های رکوردر ۱۶ کانال
دستگاه های رکوردر ۳۲ کانال
دستگاه های رکوردر ۶۴ کانال
پکیج دوربین مداربسته کامل آنالوگ
پکیج دوربین HDTVI اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین HDCVI اقتصادی داهوا
پکیج دوربین AHD اقتصادی سایر برندها
پکیج کامل تحت شبکه IP اقتصادی
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی تیاندی
پکیج کامل تحت شبکه IP حرفه ای
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای تیاندی
تجهیزات دزدگیر
دزدگیر (دستگاه اعلام سرقت)
خانه هوشمند
چشمی دزدگیر
تلفن کننده دزدگیر
ریموت کنترل دزدگیر
سایر تجهیزات اعلام سرقت
تجهیزات اعلام حریق
پنل مرکزی حریق
دتکتور و سنسور
شاسی اعلام حریق
آژیر و چراغ اخطار
سایر تجهیزات اعلام حریق
سوییچ شبکه
سوییچ شبکه PoE
سوییچ شبکه بدون PoE
آداپتور، منبع تغذیه، UPS
آداپتور
منبع تغذیه صنعتی
برق اضطراری UPS
کابل و سیم و اتصالات
کابل شبکه
کابل کواکسیال
کابل فیبرنوری
کابل HDMI و VGA
سایر کابل ها
انواع اتصالات
انواع میکروفون
رک و لوله فلکسی
انواع رک
انواع لوله فلکسی
انواع جعبه
انواع بست
پایه و کاور و صفحه کلید دوربین
انواع پایه کاور
صفحه کلید دوربین مداربسته
هارددیسک دوربین مداربسته
هارددیسک وسترن دیجیتال WD
هارددیسک سیگیت Seagate

ما همیشه چالش هایی را که متخصصین امنیتی درگیر آن‌ هستند را درک می کنیم و در تلاشیم تا با عرضه ی دوربین های مداربسته با کیفیت HD (اچ دی)، Full HD (فول اچ دی) و ۴K (فور کی) خیال شما را راحت کنیم. ما متعهدیم که به طور مداوم پیشرفت کرده و بهتر و بهتر شویم. وظیفه ی ما فراهم آوری جدیدترین و برترین محصولات دوربین های مدار بسته مخفی، دام و بولت است.

انواع دوربین ها مثل دوربین بالت دید در شب، دوربین مداربسته تحت شبکه، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته TurboHD، دوربین مداربسته AHD، دوربین دام، دوربین هایک ویژن، دوربین داهوا، دوربین تیاندی، دوربین هایلوک و … بخشی از محصولات و امکاناتی است که برای شما تدارک دیده ایم. قطعا به کمک نظرات شما فروشگاه را بیش از پیش مجهز خواهیم کرد.

خرید دوربین مداربسته از نمایندگی برندها در ایران، و فروش دوربین مداربسته به شما و بدون واسطه، با شفافیت کامل در قیمت ها این اطمینان خاطر را به شما می دهد که بهترین را یافته و به جمع مشتریان دیجی همکار پیوسته‌اید. پس، از همه امکانات بزرگترین مرجع دوربین مداربسته ایران بهره ببرید.

مزایای مهم استفاده از فروشگاه دیجی‌همکار:

 • – داشتن انواع دوربین مداربسته (بیش از ۵۰۰ نوع)
 • – دارای دوربین مداربسته ارزان قیمت
 • – ارسال سریع
 • – ضمانت بهترین قیمت
 • – تضمین اصل بودن کالا
 • – اطمینان از کیفیت بالا
 • – دارای نماد اعتماد الکترونیکی ۲ ستاره
 • – عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
 • – عضو ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید :

 

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار

 

 

 

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

موقع خرید ردیاب خودرو به این نکات دقت کنید

 

قیمت ردیاب خودرو چقدر است ؟
برای یافتن مدلهای ارزان قیمت ردیاب مطلب ارزانترین ردیاب خودرو را مطالعه نمایید همچین یک لیست قیمت از ردیاب های موجود در بازار تهیه کرده ام که میتوانید مطلب لیست قیمت ردیاب خودرو را مطالعه کنید.

 

ردیاب خودرو مدل MOGO-17 قیمت ۴۱۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو طرح ترافیک ۲۸۸ کد۰۱ قیمت ۴۲۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو اتاکو کد etaco24 قیمت ۴۳۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو رایان مدل TON100 قیمت ۴۴۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد ۱۰۳ قیمت ۴۴۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل NSG-D1 قیمت ۴۴۵,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو ژوپیتر کد ۴۲۰۶ قیمت ۴۴۸,۰۰۰ تومان
ردیاب ماهواره ای خودرو مدل Pen Type Eco قیمت ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب شخصی و آهنربایی مدل fat122 قیمت ۵۶۹,۰۰۰
ردیاب و ضد سرقت خودرو لندر مدل LD-55R قیمت ۴۸۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو آدورا مدل P قیمت ۴۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل OBD قیمت ۴۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب نفریاب تک یاب جی پی اس مدل GT102 قیمت ۵۶۹,۰۰۰
ردیاب و ضد سرقت خودرو لندر مدل LD-56 قیمت ۵۱۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو فن آوری اطلاعات موعود شرق مدل ۰۰۱ قیمت ۸۵۰,۰۰۰
ردیاب خودرو او بی دی کد ۲۲ قیمت ۵۲۵,۰۰۰ تومان
ردیاب و ضد سرقت خودرو لندر مدل LD-56R قیمت ۵۳۵,۰۰۰ تومان
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303 قیمت ۵۹۹,۰۰۰
ردیاب و ضد سرقت خودرو لندر مدل LD-55 قیمت ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو ام فناوری اطلاعات موعود شرق کد ۰۰۱ قیمت ۹۵۰,۰۰۰
ردیاب ماهواره ای خودرو رویال مدل Flatten Eco قیمت ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد ۶۰۱ قیمت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب شخصی و آهنربایی gps tracker مدل GPS102 قیمت ۵۶۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو رایان مدل TON100R قیمت ۵۷۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مارس مدل MG-200 قیمت ۵۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو ایمپالا مدل GT06 قیمت ۵۹۰,۰۰۰ تومان

ردیاب خودرو چیست؟

ردیاب خودرو یک دستگاه کوچک کمی بزرگ تر از قوطی کبریت میباشد که سیمکارت میخورد و بوسیله آن میتوانیم از محل خودرو خود باخبر شویم و آنرا ردیابی نماییم.
ردیاب خودرو که سامانه خودرویاب هم گفته میشود وسیله ای کوچک با امکان نصب آسان و سریع است که برای فعالیت نیاز به یک سیم کارت دارد؛ دائمی و یا اعتباری بودن و نوع اپراتور سیم کارت هم مهم نیست.
ردیاب ماشین که برخی آن را با نام جی پی اس (GPS) ماشین می شناسند ، وسیله ای کوچک است که به صورت مخفی در یکی از قسمت های خودرو مانند درب یا داشبورد قرار می گیرد و با یک سیم کشی ساده به خودرو متصل می گردد. پس از نصب ردیاب ماشین، مالک یا مسئول خودروی مربوطه قادر است از هر فاصله ای و در هر ساعت شبانه روز وضعیت خودرو را کنترل کند.
و محل دقیق خودروی خود را روی نقشه ببیند.

کاربرد ردیاب خودرو
از این دستگاه میشه استفاده های زیادی کرد که در زیر به چند تایی از آنها اشاره میکنیم.
پیدا کردن ماشین دزدیده شده هست
ردیابی کردن جاهایی که فرزند یا همسرمون داره با ماشین میره
خبردار شدن از نحوه استفاده کارمندان از وسیله نقلیه شرکت و میزان ساعت کار آنها.
ردیاب خودرو می تواند اطلاعات جالبی از ماشین شما را در اختیارتان قرار دهد؛
برای مثال می توان به میزان مصرف سوخت، مسافت طی شده در سفر، نمایش جاده ها و مسیر های عبوری بر روی نقشه اپلیکیشن، هشدار سرعت غیر مجاز، هشدار جابجایی خودرو خاموش، مکالمه با سرنشینان خودرو از راه دور، ابعاد کوچک و نصب آسان، قابلیت خاموش کردن خودرو در هر کجا و هر زمان تنها با داشتن یک گوشی همراه و … اشاره کرد.
با این امکانات در هر لحظه و هر جا می توانید مراقب و جویای حال سرنشینان خودرو خود باشید.

روی چه ماشینهایی قابل نصب است؟
همه ماشین ها و حتی موتور سیکلت ها.

کجای ماشین نصب میشود؟
ردیاب خودرو را میتوان در هر جایی از ماشین نصب کرد. معمولا یک محل ثابت ندارد. اگر جای ثابتی داشت برای دزدها خوب میشد و ساده تر میتوانستند آنرا پیدا کنند. جاهایی از ماشین که سیمکشی برق خودرو موجود است براحتی میتوان آنرا جاسازی کرد.

نحوه نصب ردیاب خودرو
انواع ردیابها شیوه های نصب متفاوتی دارند. هر چه مدل ردیاب شما امکانات بیشتری داشته باشد نصب آن پیچیده تر میگردد. مدلهای ساده فقط نیاز به اتصال سیم مثبت و منفی به برق خودرو دارد. در کل ردیابهای خودرو شبیه دزدگیر ماشین میباشند. همراه آنها نقشه نصب نیز وجود دارد. در صورتی که از برق خودرو سر دربیاورید به آسانی طبق نقشه میتوانید آنرا نصب کنید ولی اگر شک دارید میتوانید با مراجعه به هر نصاب دزدگیری کار نصب را به آنها بسپارید. آنها بوسیله نقشه نصب در عرض کمتر از نیم ساعت دستگاه را در محل موردنظرتان نصب و جاسازی میکنند.

ردیاب خودرو چیست ؟

ردیاب خودرو چطور کار میکند؟
دو تکنولوژی اصلی که در ردیاب وجود دارد جی پی اس و سیمکارت میباشد.ردیاب خودرو بوسیله gps طول و عرض جغرافیایی وسیله نقلیه را بدست می آورد و بوسیله سیمکارت این مختصات را برای صاحب خودروارسال مینماید وبدین وسیله میتوان کار ردیابی را انجام داد.در برخی ردیاب ها از دکل های موبایل BTS و وای فای های محیط نیز استفاده میشود تا مکان یابی سریعتر انجام شود.

روش های مختلف ردیابی :
روش های مختلف سامانه های ردیابی به سه گونه عمده تقسیم بندی می شوند :
Offline Tracking
Online Tracking
Real-Time Tracking
در روش ردیابی Offline اطلاعات حرکتی وسیله نقلیه که از GPS دریافت می شود در یک دستگاه Logger جمع آوری شده و در محل توقف وسیله نقلیه در انتهای سفر می توان اطلاعات جمع آوری شده را به سیستم کامپیوتری منتقل و بر روی نقشه جغرافیایی بازیابی و نمایش داد.
به این ترتیب مسیر طی شده ، نقاط توقف ، سرعت های وسیله نقلیه و سایر اطلاعاتی از این دست را می توان در پایان سفر از دستگاه استخراج نمود. در این روش هیچگونه سیستم انتقال اطلاعات برای ارسال اطلاعات به مرکز در حین سفر ضروری نبوده و اطلاعات در داخل دستگاه همانند یک جعبه سیاه ذخیره می گردد.
در روش ردیابی Online اطلاعات حرکتی و موقعیت های جغرافیایی دریافت شده از GPS توسط دستگاه ردیاب برای مرکز کنترل ارسال می گردد و موقعیت وسیله نقلیه همراه با سایر اطلاعات حرکتی و وضعیتی آن در مرکز کنترل قابل مشاهده می باشد.

با چه سیمکارتی کار میکند؟
با همه سیم کارتها کار میکند سیم کارتی انتخاب کنید که در محل مورد نظر شما آنتن دهی بهتری دارد.

مصرف ماهانه شارژ مورد نیاز سیمکارت چقدر هست؟
ابن کاملا بستگی به تنظیمات شما دارد. ردیاب هم حالت آنلاین و هم حالت آفلاین دارد. در حالت آنلاین شما مشخص میکنید هر چند وقت یکبار اطلاعات را دستگاه برای سرور ارسال کند هر چه در زمان کوتاه تری اطلاعات ارسال شود هزینه اینترنت بیشتر میشود البته میتوانید از بسته های اینترنتی استفاده کنید و ماهی حدود هزار تا ۳ هزار تومن هزینه اینترنت بشود!

کاربرد های بیشتر
ردیابها علاوه بر ردیابی کردن امکانات جانبی دیگه ای هم عرضه میکنند :
شنود:برخی از ردیابها یک میکروفن داخلی یا خارجی دارند که بوسیله ان میتوان صدای داخل کابین را شنید.
باز و بستن در:بعضی از آنها به سیستم درهای ماشین وصل میشوند و به راننده این امکان رو میدهند که بتواند با موبایل از هر فاصله ای در خودرو رو باز و بسته کنه.
خاموش کردن خودرو: خاموش کردن خودرو با موبایل یک امکان جانبی دیگر است که برخی ردیاب ها دارند.

ردیاب خودرو چیست ؟
ردیاب خودرو چیست ؟

هشدارهای ردیاب به چه صورت است؟
ردیاب در شرایط مختلف به تلفن همراه شما پیامک ارسال میکند و شما را مطلع میسازد

 • باز شدن درهای خودرو
 • روشن شدن خودرو
 • حرکت خودرو
 • آژیر کشیدن خودرو
 • حرکت با سرعت بیشتر از حد مجازتعریف شده توسط شما
 • خارج یا وارد شن به یک محدوده خاص
 • تصادف کردن خودرو
 • کنده شدن ردیاب از ماشین
 • کم شدن باطری اضطراری داخلی ردیاب
 • ۱۰ . ورود خودرو به منطقه کور و بدون سیگنال gps
  * البته همه ردیاب ها همه این توانایی ها را ندارند.

ردیاب خودرو به درد چه کسانی میخورد

– ردیابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل
– مدیریت ناوگان پخش مواد غذایی ، دارویی ، صنعتی و …
– شهرداری ها و خودرو های حمل زباله و پسماند
– شرکت های لیزینگ خودرو
– ناوگان های امداد و کمک رسانی و اورژانس
– خودرو های حمل پول بانکها و موسسات مالی
– خودرو های ترانزیت حمل و نقل کالا و مسافر
– موسسات کرایه اتوموبیل
– سرویس های مدارس و سازمان ها
– تانکر ها و بونکر های حمل سوخت ، کالا و مواد شیمیایی
– پلیس و نیروی انتظامی
– خودرو های شخصی

لیست قیمت ردیاب خودرو

 

ردیاب خودرو لندر مدل LD-57 قیمت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو کانکاکس مدل GT-06N قیمت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل G900 قیمت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01 قیمت ۶۲۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N قیمت ۶۸۰,۰۰۰
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906 قیمت ۶۲۷,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل CCURA قیمت ۶۳۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N قیمت ۶۸۰,۰۰۰
ردیاب خودرو مدل RQ-16 قیمت ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل ET25 قیمت ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل N7 قیمت ۶۷۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ردیاب و ضد سرقت خودرو دی ان او مدل V3 قیمت ۶۷۵,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06 قیمت ۶۸۰,۰۰۰ تومان
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل خودرویاب GT103 قیمت ۶۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101 قیمت ۷۵۰,۰۰۰
ردیاب خودرو مدل GT06F۷۰۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل GT06F-Multifunctional قیمت ۷۰۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920 قیمت ۷۵۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودروی اگزد مدل G3 قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودروی اگزد مدل G4 قیمت ۷۷۸,۰۰۰ تومان
ردیاب شخصی کیوبیت مدل TS-200x قیمت ۷۸۰,۰۰۰ تومان
ردیاب جی پی اس ردیاب دلتا مدل ۲۰۳A قیمت ۷۸۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودروی چیرکار مدل AHB قیمت ۷۸۸,۰۰۰ تومان
ردیاب نفریاب مینی ترکر مدل Mini Tracker A9 قیمت ۷۹۹,۰۰۰ تومان
ردیاب ساعتی های ویژن مدل WT5 قیمت ۹۸۵,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو اسمارتک مدل VT08 قیمت ۸۴۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت ردیاب خودرو
ردیاب خودرو رادشید مدلAVL X1 قیمت ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو اسمارتک مدل VT-08 قیمت ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ردیاب هوشمند خودرو مدل AGT-610 قیمت ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد ۷۰۵ قیمت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل AS3 قیمت ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل AS4 قیمت ۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو پروجین مدل N-380 قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

راهنمای کامل ثبت شرکت

https://fekrbartar.com/wp-content/uploads/2019/09/fekrbartar-thumbnail.jpg

 

مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با همدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت یا مؤسسه را تشکیل دهند. با این حال، هر نوع فعالیتی مستلزم نوع خاصی از شرکت می باشد، به بیان ساده تر برای ثبت شرکت، ابتدا بایستی نوع شرکت خود را بشناسیم و در مورد آن اطلاعات لازم را کسب کنیم. در اینجا سعی خواهیم کرد شما را با انواع متفاوت شرکت ها و نحوه ثبت آنها آشنا سازیم.

هفت نوع شرکت در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده است که عبارتند از :

 1. ثبت شرکت سهامی عام و خاص
 2. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 3. ثبت شرکت تضامنی
 4. ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 5. ثبت شرکت مختلط سهامی
 6. ثبت شرکت نسبی
 7. ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

در ثبت شرکت ها، تعداد اعضا، اهداف اعضا و مسئولیت هر عضو در تعیین نوع شرکت نقش مهمی ایفا می کند.

مراحل ثبت شرکت

 

هزینه ثبت شرکت

پس از اینکه اطلاعات لازم در مورد ثبت شرکت و مراحل آن را از این صفحه کسب کردید و تصمیم لازم را در مورد اینکه می خواهید چه شرکتی را ثبت نمایید اتخاذ کردید، مهمترین مساله ای که پیش می آید، اطلاع از هزینه های ثبت شرکت است تا بتوانید در مورد هزینه ها و دیگر مسائل تصمیم گیری نمایید.

تخمین و بررسی هزینه ثبت شرکت یکی از مهمترین اقداماتی است که متقاضیان ثبت شرکت انجام می دهند و اطلاع دقیق و بروز از هزینه های ثبت شرکت مستلزم تجربه و دانش کافی از تمامی اقدامات لازم ثبت شرکت از اولین گام تا انتها و همچنین اطلاع از آئین نامه ها و دستورالعمل های اداره ثبت شرکت ها و انجام مستمر و هر روزه امور ثبت شرکت است.

البته به این نکته نیز توجه داشته باشید معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد.

نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و … نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و … متغیر و متفاوت خواهد بود.

لذا به جهت اینکه از هزینه هی دقیق اطلاع پیدا کنید می بایست یا خودتان همه هزینه ها را محاسبه کنید و هزینه نهایی را بدست آورید یا از طریق فرم زیر مشخصات خود را همراه با شرکتی که در نظر دارید ثبت نمایید، ارسال نموده و کارشناسان ثبتی نخستین طی ۲۴ ساعت کاری ، مشخصات شما را بدقت بررسی کرده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته، همه جوانب را در نظر گرفته و آن را به شما اعلام می نمایند.

مراحل ثبت شرکت 

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها چگونه است؟ این سوال یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان ثبت شرکت است و ما در ادامه در جهت پاسخ به این سوال و همچنین آشنایی بیشتر شما هفت مرحله اصلی مربوط به ثبت شرکت را توضیح داده ایم :

 1. تعیین نوع شرکت
 2. انتخاب شرکاء و سهامداران
 3. تعیین سرمایه شرکت و آورده ها
 4. تعیین موضوع فعالیت شرکت
 5. تعیین نام شرکت
 6. تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و وضعیت حق امضاء شرکت
 7. تهیه و امضا مدارک شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت

به طور کلی مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت ( مدارک ثبت شرکت ) به شرح ذیل می باشد :

 • الف : کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص )
 • ب: نام شرکت
 • ج: موضوع فعالیت شرکت
 • چ: میزان سرمایه شرکت
 • و: آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )
 • ه: تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
 • ز: تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
 • ی: اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
 • د: تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

 

موسسه حقوقی فکر برتر با بیش از یک دهه سابقه در ارائه خدمات ثبتی همچون ثبت شرکت ، ثبت برند، ثبت تغییرات شرکت ، اخذ کارت بازرگانی و سایر خدمات ثبتی مرتبط آماده خدمت رسانی به مشتریان و مدیران شرکت ها می باشد . تلفن تماس : ۰۲۱۴۲۱۴۳

 

ساخت حفاظ شاخ گوزنی به بهترین شیوه ممکن

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تولید حفاظ های ساختمانی حفاظ شاخ گوزنی یا ساخت حفاظ شاخ گوزنی بپردازیم و شما عزیزان را با موارد بسیار مهم و نکات کاملا حرفه ای ساخت چنین حفاظ پرقدرتی اشنا سازیم، قبل از شروع باید متذکر شویم که حفاظ های ساختمانی از ایمن ترین و کاربردی ترین حفاظ هایی محسوب می شوند که عملکرد آن ها در مقایسه با سایر حفاظ های دیگر بسیار بسیار چشمگیر می باشد، از این رو همواره چنانچه به دنبال امنیت بسیار بالا هستید، حفاظ شاخ گوزنی می تواند یک حاشیه بسیار امنی را برای شما عزیزان مهیا کند، از این رو لطفا در این مفاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی از حفاظ شاخ گوزنی و ساخت آن به دست آورید.

حفاظ شاخ گوزنی چیست؟
همان طور که از نام آن پیدا است، این حفاظ به نوعی طراحی شده که در نگاه اول همانند شاخ های یک گوزن به نظر می رسد که از عمده ترین مصرف آن می توان به محافظ دیوار اشاره نمود، دلیل محبوبیت و کارایی این حفاظ بی شک نام زیبای آن و قدرتی که در شاخ گوزن ها وجود دارد است و این خود به تنهایی دلیلی بر پیدایش دیوار امنی در دل افراد خواهد بود، شاید به جرئت بتوان گفت حفاظ شاخ گوزنی از مهم ترین و در عین حال از کاربردی ترین حفاظ های موجود در دنیا است. لازم است بدانید که پیدایش حفاظ شاخ گوزنی به سال 1385 در ایران بر می گردد، درست زمانی که تعداد سارقان منازل در این زمان بسیار بسیار زیاد بود، در واقع با ورود حفاظ شاخ گوزنی که قیمت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر حفاظ ها داشت و همچنین از طراحی و رنگ آمیزی خوبی نیز برخوردار بود دلیلی بر افزایش فروش و اعتماد افراد به این نوع از حفاظ ها شد.

مراحل ساخت حفاظ شاخ گوزنی به چه صورت است؟
در تهیه و ساخت حفاظ شاخ گوزنی از میلگرد سایز 10 میلی متری به عنوان یک شکل دهنده اصلی استفاده می شود، در ابتدا میلگرد 10 میلی متری را برش می دهیم و پس از برش دادن و تیز نمودن سطح آن به سراغ دستگاه های مخصوص پرس فرمی می رویم که پس از جوشکاری حفاظ شاخ گوزنی با بالاترین کیفیت شکل می گیرد، اما لطفا در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل تری از مراحل تهیه و تولید این حفاظ به دست آورید.

1- مرحله اول در ساخت حفاظ شاخ گوزنی | جوشکاری:
در این مرحله که یکی از ابتدایی ترین مراحل ساخت این محصول است، میله های خم شده ای که توسط دستگاه های پرس آماده شده اند را در قالب های مخصوص تولید نرده قرار می دهند و پس از چیدن آن ها در کنار یکدیگر، جوشکاری می شوند. البته جالب است بدانید که هر نوع تولید کننده ای از شیوه خاصی برای تهیه و توزیع حفاظ ها استفاده می کند. بعضی از تولید کنندگان میله ها را در سایز های مختلف در جلوی میز کار قرار می دهند و جوشکار مربوطه نیزبنا به احتیاج قطعه ای را برداشته و‌با نگه داشتن دست، آن را جوش می دهد این نوع روش جوش در تولید حفاظ شاخ گوزنی را جوش یک طرفه می گوییم.

2- مرحله دوم از ساخت حفاظ شاخ گوزنی:
افراد دیگری هستند که با استفاده از جوشکاری مخصوص این قطعات را در کنار یکدیگر قرار می دهند و با تسلط بسیار زیادی بر روی هنر جوشکاری این قطعات را به یکدیگر متصل می کنند، سپس این حفاظ را برگردانده و تمامی نقاط اتصال را در تمامی جهات جوش می دهند به طوری که این روش یکی از روش های بسیار مطمئن و کارآمدی است که می توان در ساخت حفاظ شاخ گوزنی از آن استفاده نمود، در این شیوه درست است که شما نیاز به افراد بیشتری دارید تا بتوانید کاری با کیفیت را تولید کنید اما از سویی دیگر کیفیت و مقاومت کار شما دوچندان خواهد شد، حال این محصول آماده رنگ آمیزی است رنگ آمیزی و پایان کار

جهت ارتباط بیشتر به وبسایت و کانال تلگرام مراجعه بفرمائید
وبسایت: https://hefazeiran.ir
کانال تلگرام: https://t.me/hefazeiran
تلفن تماس: 09194915895