Monthly Archiv: می, 2019

دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیکی

مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود: ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری که استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد. به واسطه موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد شد.( ملاحسینی ،١٣۸۰ :۱۳)
 
۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیکی
تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خارج از کشور زیر ساختارهای مورد نیاز تجارت­الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند که هر یک برخی جنبه های زیرساختارهای تجارت الکترونیکی را نمایان می­سازد. که با یک بررسی دقیق و موشکافانه می توان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتاً جامع از زیر ساختارهای تجارت الکترونیکی را به وجود آورد. اینک برخی از این مطالعات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از زیر ساختارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از(صباغی محمد، ١٣٨٢ : ٩٧)
شبکه وب سرور پشتیبانی وب سرور و نرم افزار کاتالوگ الکترونیکی طراحی­صفحات وب و نرم افزار ساخت سیستم و نرم افزار تعاملات.
در ابعادی دیگر، زیر ساختار مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی را می توان به صورت زیر بیان نمود:
نیروی برق قابل اطمینان شبکه های ا ستاندارد و با کیفیت ارتباطی باید دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مرتبط ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان باشند . دسترسی آسان مصرف کنندگان و کارکنان شرکت ها به شبکه های ارتباطی ، سیستم های کامپیوتری منسجم داخلی برای شرکت ها همراه با برنامه ها و استانداردهای ذخی ره سازی داده ها به صورتی که قابل اتصال به شرکای تجاری و مصرف کنندگان باشد ، تسهیلات کامپیوتری استاندارد برای دسترسی کارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان ، تسهیلات اعتباری
و بانکی مناسب برای شرکت ها و مصرف کنندگان، سیستم های امنیتی، ذخیره سازی داده ها و ارتباطا ت، متخصصان فنی برای اجرا و عملیاتی کردن سیستم های تجارت الکترونیکی ، زیرساختار حمل و نقل مناسب ، مدیریت متعهد ، چشم انداز کارآمد و مناسب ، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی ، نمونه اولیه فازبندی شده برای اجرای دقیق تجارت الکترونیکی.
همچنین در مطالعات دیگر زیرساختارهای ذیل مورد تأکید قرار گرفته اند(فتحی سعید، ١٣٨٣ و نوروزی حسین، ١٣٨١):
 
 
۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی
شامل فناوری و استانداردها است . با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه، عملاً حرف زیادی برای گفتن ندارند .کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملاً در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است .زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهم ترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند .
اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور مهم ترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است . با وجود اقدامات سازمان های بین المللی،کشورهای در حال توسعه، نظیر کشور ایران، نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی شروع کنند . کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته، و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت
الکترونیکی در ایران به شمار می رود.
 
۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی
هنگام طراحی زیرساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی، دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیا ر اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهدگذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیکی باید مد نظر قرار دهند : ترویج مسائل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات . این که این قوانین و حمایت های­حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود . قانون استاندارد بین المللی، و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کرده اند، از جمله نمونه های این گونه مبانی حقوقی است.
 
۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی
یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم، مسأله تسهیل جریان سرمایه، در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیکی است . طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که در کشور ما صورت نگرفته و می بایست اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت گیرد.
 
۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی
تجارت الکترونیکی با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است ، اما یکی از مهم ترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده، از مبادی گمرک و مالیات گذاری است . بدین منظور یکی از روش هایی که تنظیم کرده اند مالیات بر مبنای بیت است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده هاست . اما مشکل این ابزار تبعیض آمیز بودن شدید آن است .چرا که تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و غیرتجاری نیست . از طرفی ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد . بحث مالیات ها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بین الملل با اهمیت بیشتر ی از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز می کند.
 
۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی
با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهم ترین منبع بهره وری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران س اده نیز یک ضرورت تلقی می شود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود، مهارت ها و توانایی های تخصصی جدیدی مطرح می شوند که باید فرا گرفته شوند.
با توجه به موارد برشمرده شده، می توان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستمی به این مسأله می باشد و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمندی های اصلی است که می توان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیکی در پی دارد بهره مند گردید.

 پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات
پایان نامه عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
پایان نامه  اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز
دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا
پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت :بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری ها

 • سوالات تحقیق
 • مهمترین عوامل ایجاد تاخیر و دوباره کاری­ها در پروژه های عمرانی در کشور چیست؟
 • نحوه مدیریت تغییرات با استفاده از BIM به چه صورت خواهد بود؟
 • الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
 • وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان تهران ، در استفاده از زمینه های کاربرد فن آوری BIM در مدیریت پروژه ها چگونه است؟
 • بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
  • فرضیه‏های تحقیق
 • تعیین پیش نیازها و بسترهای لازم بکارگیری سیستم BIM در مدیریت ساخت و ساز پروژه های عمرانی، دوباره کاری و اشتباهات ناشی از پروژه ها را به حداقل می رساند.
 • بکارگیری سیستم BIM در پروژه باعث ایجاد یک محیط کاری ایمن با کمترین اشتباهات، دوباره­کاری­ها و ضایعات و در نتیجه کسب بیشترین سود و کمترین هزینه می­گردد.
  • اهداف تحقیق

هدف کلی
بررسی بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری جهت مدیریت زمان و هزینه ناشی از تغییرات ودوباره کاری ها در پروژه های ساختمانی ( پروژه های ساختمانی درمانی )
اهداف جزئی         
-بررسی علل و عوامل ایجاد تغییرات و دوباره کاری ها در پروژه ها
– بررسی رویکردها و نحوه مدیریت تغییرات با بهره گیری از روش BIM
-بررسی الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان
– بررسی زمینه های لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری با مشخص کردن وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان در استفاده از زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه ها
 

لینک جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه :

پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات و دوباره کاری ها

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات و دوباره کاری ها:

تغییرات را می توان به روش های مختلف دسته بندی کرد که به هدف ما از طبقه بندی بستگی دارد.
تغییرات در پروژه های ساخت و ساز را می توان بر اساس علت طبقه بندی کرد.
 
طبقه بندی بر اساس علت یا منشاء، بهترین راه حل برای ارزیابی اثرات هزینه ای تغییر است که این علل می توان متعدد باشد.
تغییرات طراحی که باعث ایجاد 5/52 درصد از مجموع تغییرات می شود به طور عمده به سه دسته تقسیم می شود:

 • تغییرات در بهبود طراحی ها از طریق فرآیند طراحی ایجاد می شود.
 •  
 • به عنوان مثال، تغییرات حاصل از بررسی طرح، پیشرفت های تکنولوژیک و یا بررسی قابل ساخت بودن طرح.
 • تغییرات طراحی که توسط مالک سرچشمه گرفته شده است ،به عنوان مثال ،تغییرات دامنه
 • تغییرات طراحی که توسط مهندس مشاور آغاز شده است.
 •  
 • به عنوان مثال، انتخاب یک پمپ، شیر و یا ابزار دیگر که بر بهره برداری تاسیسات تاثیر می گذارد.

اشتباهات طراحی و حذفیات ذکر شده در این مطالعه نیز از دیگر علل ممکن تغییر در ساخت و ساز است [44].

تغییرات در پروژه می توانند به دو صورت باشند:

 • تغییرات قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی می باشند و یا ماهیتا انتخابی هستند.
 •  
 • تغییرات غیر قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی نبوده و یا انتخابی نیستند.

تفکیک بین تغییرات قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب در مدیریت تغییرات حائز اهمیت است.
تغییرات به طور کلی به تغییرات مرتبط با مقدار کار اشاره می نماید که می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • افزایش کمی کار (تغییرات افزاینده )
 • کاهش کمی کار ( تغییرات کاهنده )
 • تخریب و دوباره کاری
 • تغییر در مشخصات ،استاندارد ها و سطح کیفیت مورد نظر
 • تغییر در محدوده کار
 • ترکیبی از موارد فوق [41].

در جای دیگر تغییرات بر اساس میزان تاثیرشان بر محدوده اجرایی دسته بندی شده اند که به شرح زیر بیان می شوند [44].

 • تغییر افزایشی: که دامنه کاری را افزایش می دهد.
 • تغییر کاهشی: برخلاف نوع قبلی ، این تغییرات شامل حذف کار و یا کاهش دامنه کار پیمانکاران می شود و این تغییر منفی است و معمولا شامل کسر ارزش قرارداد می باشد.
 • دوباره کاری – با توجه به کمبود کیفیت : اگر چه این نوع تغییر شامل هیچ تغییری در حوزه نمی شود اما می تواند یک تاثیر هزینه ای زیاد داشته باشد.
 • تغییرات ضرب العجلی: تغییراتی که به دلیل عقب ماندگی از برنامه زمانی یا هزینه ای ایجاد شود.

علاوه بر تغییرات فوق، تغییراتی هستند که کمیت کار را تحت تاثیر قرار نمی دهند اما به طور موثر هزینه و یا زمان را تغییر می دهند.
 
به عنوان نمونه، تاخیر در رسیدن به موقع مواد و تجهیزات به پروژه، یک اتفاق فورس ماژور که می تواند هر دو عامل زمان و هزینه را تحت تاثیر قرا دهد و تغییر در کیفیت و سرعت کار به دلیل پیشرفتهای مرتبط با فناوری اطلاعات [41].

لینک جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه :

پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

تنظیم هیجان – پایان نامه

تنظیم هیجانتنظیم هیجان فرایندی است که افراد به وسیله ی آن هیجاناتشان را کنترل می کنند (کول 2009). در طول دو دهه گذشته تنظیم هیجان به عنوان یکی از مهمترین ساختارها جهت فهمیدن رشد و عملکرد انسان ها تبدیل شده است (زمان و همکاران، 2006). عملکرد تنظیم هیجان شروع و توسعه اش در دوران کودکی می باشد، که این منجر به توانایی برای کنترل پردازش اطلاعات هیجانی خود و دیگران برای کمک و موفقیت درونی و بیرونی از جهان می شود (بارات و گراس، 2001؛لمریس و آرسنیو ، 2000؛ مایر، کاریوسو و سالوی ، 2000؛ سارنی ، 1999؛ تامپسون، لوییز و کالکینس ، 2008). توانایی برای تنظیم هیجان مهارتی حیاتی است، برای جوانان و نوجوانانی که با تعاملات پیچیده اجتماعی رو به رو هستند (فیلیپس و پاور ، 2007). اگر اختلال در هیجانات شخص باعث پایین آمدن عملکرد فردی، اجتماعی و کاهش رضایت از زندگی شخص شود، در اصطلاح به آن بد تنظیمی هیجانی گفته می شود (گراس و مانوز ، 1995). اختلال در تنظیم هیجان می تواند، منجر به مشکلات روانشناختی از درون (به عنوان مثال: کمرویی و عقب نشینی اجتماعی) و برون (به عنوان مثال: مخالفت، پرخاشگری و رفتار مخرب) در شخص شود (کوستینک و فوتس ، 2002؛ تامپسون، 1994). عملکردهای تنظیم هیجان با رشد انسان در ارتباط است و شکست در این عملکردها می تواند به صورت بالقوه خطر ابتلا به علایم روانشناختی را افزایش دهد (کوباک و اسکیری ، 1998). نظریه های تنظیم هیجان به شرح زیر می باشد:
بسیاری از این نظریه ها که در مورد سوءمصرف مواد به وجود آمده اند، اعتیاد را به عنوان فرایند های انگیزشی در نظر می گیرند (رابینسون ، 2000). مدل پردازشی تنظیم هیجان که توسط گراس و همکاران بسط داده شده یک سری از فعالیت های کوچکتر تنظیم هیجانات را تشکیل می دهد (گراس، 1998). مدل پردازشی بسط یافته مدل هنجاری تنظیم هیجانات می باشد. در مدل هنجاری بر تجارب هیجانی تمرکز می شود، ولی این که چگونه تنظیم هیجان اتفاق می افتد را تبیین نمی کند (گراس، 2008)، ولی مدل پردازشی از یک سری فرایندهایی به وجود آمده که شامل مجموعه ای از مراحل تنظیم هیجانات می باشد. این مراحل شامل توجه و ارزیابی پاسخ های هیجانی می باشد (گراس و تامپسون، 2008). مدل پردازشی تنظیم هیجان از پنج مولفه تشکیل یافته است که عبارتند از: انتخاب موقعیت، اصلاح موقعیت، تغییر شناخت و تعدیل پاسخ (گراس، 2001).
در مدل پردازشی مشکلات افرادی که با مواد مخدر وابسته هستند مورد بحث قرار می گیرد. در این مدل هوش هیجانی بسیار تاثیر گذار می باشد، هوش هیجانی عبارت است از توانایی فهم چگونگی هیجانات و اینکه افراد چگونه هیجانات و واکنش های هیجانی شان را در مقابل دیگران مدیریت می کنند (ترینداد و جانسون، 2002).
پایان نامه بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی
فرایندهای نظارتی هیجان یکی از مولفه های مهارت های تحلیلی در رشد صلاحیت های هیجانی و عاطفی افراد می باشد (لمرینس و آرسینو، 2000، سارنی، 1999). شایستگی هیجانی اشاره به ظرفیت پاسخ دهی هیجانی دارد، که برای تحقق اهداف سازگارانه و استفاده از راهبردهای دانش هیجانی در موقعیت های اجتماعی ضروری می باشد (سارنی1999). سارنی (1999) معتقد است که تنظیم هیجانات به عنوان یکی از هشت مولفه مهارتی می باشد، که هر انسانی برای رسیدن به اهدافش نیازمند است آن را داشته باشد. نظریه ی هیجانی و شایستگی اجتماعی در تنظیم هیجانات به عنوان یک مهارت مقابله ای کلیدی در میان مهارت های مرتبط با توسعه ی ظرفیت های هیجانی در شرایط اجتماعی افراد می باشد.
بونانو (2001) مدل خود گردانی را در تنظیم هیجان به عنوان یکی از خصیصه های کلی فرد در بهبود سلامت روان ارائه کرده است. او از سه نوع فرایند های نظارتی که افراد در پاسخ به نیاز هایی که برای تعادل حیاتی به آن نیازمند هستند نام می برند. با توجه به نظریه بونانو فرایند های تنظیم کننده هنگامی به وجود می آیند که بین عملکردهای داخلی و بیرونی اختلافی به وجود بیاید، فعال شدن هر هدف خاص بستگی به طرحواره ای که فعال شده دارد که این طرحواره ممکن است آگاهانه و عمدی یا به صورت خودکار یا به وسیله نشانه های زیست محیطی باشد. در مدل بونانو تنظیم هیجان به عنوان جنبه ای از خود تنظیمی بر اساس تعادل هیجانی افراد به کار برده می شود که برای دستیابی به این اهداف ارگانیسم نیازمند نظارت بیشتر و به تاخیر انداختن یک سری از نیازهای خود می باشد.

استان مازندران، انجام معامله


Widget not in any sidebars

 املاک کیان در استان مازندران شهرستان امل کیلومتر 7 خیابان نور ولیسده کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است . املاک کیان دارای وجه ای بسیار خوب در منطقه بوده و مالکیت مکان املاک متعلق به خودمان میباشد و کلیه اشخاص فعال در املاک کیان بر خلاف املاک های دیگر که عموما مکان املاک استیجاری و افراد شاغل در آن از جاهای مختلف میباشند ، ما بومی همان محل بوده و همیشه پاسخگو خواهند بود . املاک کیان دارای شناسه صنفی ده رقمی بوده و با توجه به اینکه دارای پروانه کسب قانونی میباشد بمحض انجام معامله و نوشتن مبایع نامه اقدام به صدور کد رهگیری مینماید

املاک کیان

است که فرد می تواند یادگیری عمیقی از دروس نه تنها برای کنکور بلکه طولانی مدت کسب کند. اساتید موسسه ونوس که بی شک جزو نام داران عرصه کنکور می باشند روش تدریسی ارائه داده اند که یادگیری بلند مدت و به خاطرسپاری قواعد دروس را تسهیل می کند. پکیج های آموزشی ونوس، شما را از رقیبان خود چند گام جلوتر قرار می دهد چرا که اساتید پکیج های آموزشی ونوس با آگاهی از قواعد یادگیری ذهن و علوم شناختی، تدریس می کنند و در پشت صحنه تدریس، ذهن شما را برای یادگیری عمیق و مفهومی دروس آماده و منسجم می کنند

ونوس

شرکت مديران ارائه کننده خدمات برنامه نويسي و گزارش نويسي تخصصي وي‍ژه دامداري ها و ساير شركتها ،ارگانها و موسسات

اگر میتوانید خودتان کولرتان را سرویس کنید

سرویس و تعمیر کولرگازی را به بهترین نحوه انجام دهید

 

امروزه وسایل سرمایشی و گرمایشی با کیفیت و انواع مختلفی در بازار وجود دارد که برای تامین تهویه مطبوع منازل و ادارات از آنها استفاده می کنند . همگی این را خوب می دانیم که این وسایل هر چقدر هم از کیفیت بالایی برخوردار باشند بر اثر اصطحکاک محیطی روزی به تعمیر و یا تعویض قطعات نیاز پیدا خواهند کرد. در گذشته شاید اگر یکی از وسایل برقی شما خراب می شد به صرفه بود که آن را تعویض می گردید و یک وسیله نو می خریدید اما امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی و ازفزایش قیمت این وسایل مهم زندگی باعث شده است که اولا قدر این وسایل را بدانیم و تا جای امکان خوی از انها مراقبت کنیم و اگر هم خراب شدن در مرحله اول به سراغ تعمیرکار بریم و آنها را تعمیر کنیم چون این روزها تعمیر وسایل خیلی به صرفه تر از خرید یک دستگاه نو است

اما انچه که در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار می باشد این است که تعمیر دستگاه های سرمایشس و گرمایشی خود را که جز مهمی از اجزای زندگی ما هستند را به تعمیرکاران متخصص و متبحر بسپاریم تا به خوبی عیب یابی و تعمیر شوند . زیرا در برخی مواقع مشاهده شده که کمک گرفتن از افراد آماتور نه تنها مشکل دستگاه را رفع نکردند بلکه گاهی باعث ایجاد خسارت های مالی سنگین تری هم شده است.

فدک تهویه برای شما چاره ای دارد
شاید انتخاب یک تعمیرکار متخصص و قابل اعتماد در شهر بزرگی مانند تهران کار دشواری باشد اما با تمام این مشکلات به فکر اسایش و راحتی شما هستیم. در اینجا میخواهیم به شما مجموعه ای را معرفی کنیم که با ارامش و اطمینان خاطر می توانید سرویس و تعمیر سیستم سرمایشی یا گرمایشی منزل یا محل کارتان را به آنها بسپارید

فدک تهویه یکی مراکز تخصصی و قابل اعتماد در شهر تهران می باشد که تشکیل شده است از تیمی از متخصص ترین و متبحر ترین و با تجربه ترین تعمیرکاران و سرویسکاران که د زمینه راه اندازی سرویس و تعمیر سیستم های حراتی و برودتی مانند کولر گازی و اسپیلت / چیلر و مینی چیلر / سردخانه / داکت اسپیلت / فن کویل / هواساز / پکیج دیواری / موتورخانه و….. با بیش از 10 سال سابقه کاری در سراسر تهران به همشهریان عزیز خدمات رسانی می کند
این مجموعه سال هاست که دارای اعتماد و اعتباز نزد ارگان های دولتی و خصوصی و عموم مردم می باشد که این از افتخارات این مجموعه است

فدک تهویه چه خدمات را ارائه می دهد
فدک تهویه تنهاترین و بزرگترین تعمیرگاه مجاز در تهران می باشد که کلیه خدمات از قبل زیر در این مرکز به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای در سراسر تهران توسط تعمیرکاران دوره و اموزش دیده انجام می شود

تعمیر کولر گازی / راه اندازی ، سرویس و تعمیر چیلر / شستشو و سرویس کولر گازی / راه اندازی ، سرویس و تعمیر مینی چیلر / راه اندازی ، سرویس و تعمیر سردخانه / راه اندازی سرویس و تعمیر داکت اسپیلت / سرویس و تعمیر پکیج دیواری / شارژ گاز کولر گازی / تعویض کمپرسور کولر گازی / راه اندازی ، سرویس و تعمیر اسپیلت / جابجایی و نصب کولر گازی /

نحوه خدمات رسانی در این مجموعه چگونه است
شما می توانید در هر زمان که هر یک از دستگاه شما به مشکل برخورد با دفتر مرکزی ما تماس بگیرید انگاه تیمی از متخصص ترین تعمیرکاران در اسرع وقت به محل مورد نظر شما جهت عیب یابی و براورد قیمت اعزام می شود در ابتدا انگاه به بررسی کامل و عیب یابی می پردازند سپس براورد قیمتی از رفع عیب را به شما شرح می دهند در صورت رضایت کامل شما اقدام به تعمیرات می کنند

 

 

آیا تا کنون این تجربه را داشته اید که برای تعمیر کولر گازی تعمیر کار خبر کنید یا آن وسیله را نزد تعمیر کار برده و او با انجام چند حرکت ساده (حتی فقط با سفت کردن یک پیچ) مشکل را حل کرده و بابت آن کار مجبور به پرداخت هزینه شوید ؟

هیچ فکر کرده اید بیشتر این امور مربوط به وسایل منزل را خودتان هم میتوانید با کمی دقت و خلاقیت در منزل انجام دهید ؟

سالها پیش پیدا کردن راه و روش های سرویس و تعمیر کولر گازی بسیار سخت بوده، و این کار فقط از عهده تعمیرکاران با ابزار آلاتی که همراه خود داشتند، امکان پذیر بوده است. علاوه بر آن پیدا کردن یک تعمیرکار خبره که بتواند به شما کمک کند چند روزی هم طول می کشید. و شما مجبور بودید مدت زیادی وسیله خرابتان را تحمل کنید.

اما امروزه با وجود دنیای آنلاین و انواع آموزش‌ها در هر زمینه‌ای زندگی بسیار آسان شده است و شما در هر موردی که به مشکل برخورد کردید و نیاز به کمک داشتید، با یک جست‌وجوی ساده می‌توانید ویدئو های آموزشی و روش های تعمیر هر وسیله ای را به صورت رایگان پیدا کنید و مشکل خود را حل کنید. گاهی اوقات وسایل شما نیاز به یک تعمیر جزئی دارند که خودتان با داشتن یکجعبه ابزار آبات ساده و ضروری هم می‌توانید آن را انجام دهید. با این کار هم در هزینه هایتان صرفه جویی میکنید هم از انجام کارها بیشتر لذت میبرید چراکه نتیجه تلاشتان را می بینید و به خودتان متکی میشوید.

 

فدک تهویه به عنوان یک مشاور تعمیر سیستم های حراتی و برودتی به شما توصیه می کند که اگر در انجام کار فنی سررشته و علاقه ای ندارید بدون هیچ اطلاعی و تجربه ای خودتان دست به سرویس و تعمیر کولرگازیتان نزنید زیرا این مورد می تواند برای شما خسارات جانی و مالی به همراه داشته باشد. در چنین مواقعی حتما از تعمیرکار کولر گازی با تجربه کمک بگیرید.

 

کاسپین365 سایت ثبت نیازمندی های رایگان آنلاین

سایت ثبت نیازمندی های رایگان آنلاین

 

ثبت رایگان نیازمندیهای خرید و فروش خودرو، املاک، استخدام و کاریابی ، خدمات، وسایل شخصی، لوازم الکترونیک، لوازم خانگی، سرگرمی و فراغت، لوازم دست دوم

 • ثبت آگهی بدون نیاز به عضویت و ثبت نام
 • ثبت آگهی رایگان بدون محدودیت تعداد در همه گروه ها
 • جهش رایگان آگهی به صدر آگهی ها برای بیشتر دیده شدن)نردبان)
 • گذاشتن لینک اختصاصی شبکه های اجتماعی برای آگهی های خود
 • جستجوی آسان در میان آگهی های هر گروه
 • قرار گرفتن آگهی به صورت اتوماتیک در کانال تلگرام سایت
 • دارای اپلیکیشن اختصاصی
 • پلان های متنوع آگهی
 • ارزان ترین هزینه برای آگهی ویژه و اختصاصی
 • دارای دو ستاره نماد اعتماد الکترونیک
 • دارای گواهینامه استاندارد امنیت و اعتماد SSL
 • کد تخفیف جهت ثبت آگهی ویژه

حمایت از کالا و خدمات شما

 

 WWW.CASPIAN365.IR     

@CASPIAN365IRV 

CASPIAN365.IR          

لاغری و سلامتی با چربی سوز بسیار قوی دمنوش نیوشا

لاغری و سلامتی با چربی سوز بسیار قوی دمنوش نیوشا پایان نامه

دمنوش نیوشا برای لاغری

می‌تواند در کنار رعایت سیستم غذایی مناسب و فعالیت بدنی که در کنار رعایت سیستم غذایی مناسب

و فعالیت بدنی کافی می تواند سرعت لاغری را افزایش بخشد. این نوشیدنی‌های گیاهی اعجاب انگیز،

با بهبود بخشیدن سوخت و ساز بدن و واداشتن متابولیسم بدن به چربی سوزی نقش خاصی در رسیدن

به تناسب اندام و سلامت افراد دارد. به طوری که با استفاده از این دمنوشهای گیاهی بدن شما در تمام شبانه روز،

حتی در خواب نیز به سوخت و ساز خود ادامه می دهد، از تجمع مواد قندی جلوگیری کرده و با از بین بردن اشتهای کاذب

و بکار گرفتن روده های کم کار و رفع یبوست، کمک قابل ملاحظه ای در نتیجه گیری خواهند داشت.

میدونید دمنوش نیوشا چطور میتونه باعث کاهش وزن و سایز بشه ؟

برای شما هم جالبه که بدونید مکانیسم عملکرد دمنوش لاغری رو بدونید ؟

واقعیت اینه که تمام غذاها و نوشیدنی ها در بدن مون تبدیل به 4 خلط میشه

خط دم . خلط صفرا . خلط بلغم . خلط سودا

همه ی ما هر چهار خلط رو به طور طبیعی داریم اما کاهش یا افزایش خلط ها

باعث ایجاد مزاج سوئ در بدن میشه که ایجاد عارضه یا بیماری در بدن میکنه

کاری که دمنوش ها انجام میدن با یک مشاوره صحیح بر پایه طب سنتی

باعث اصلاح مزاج شده … مشاوره و دمنوش هایی که مصرف میکنید بسیار مهم بوده

و در صورت مصرف نادرست میتونه باعث نتیجه عکس در بدن بشه

دمنوش لاغری با برند های مختلف در بازار ایران وجود داره .. اما چرا نیوشا ؟
مکانیسم عملکرد دمنوش لاغری در بدن به چه صورته ؟
تفاوت گیاه داروئی و داروی گیاهی
دمنوش لاغری برای لاغری برای کاهش وزن و کاهش سایز  در ۴۰ روز
با کمک دمنوش  لاغری ۴۰ روز تا لاغری و کاهش وزن کاهش سایز  فاصله دارید .
دمنوش نیوشا شامل چربی سوزهای بسیار قوی گیاهی دارای سیب سلامت
به کمک دمنوش نیوشا اشتهاتون کاهش پیدا میکنه و به همین دلیل نیازی به گرفتن رژیم های سخت و آزار دهنده ندارید

دمنوش نیوشا از پرخوری های عصبی جلوگیری میکنه  ، با شروع مصرف این پک لاغری متابولیسم بدن تون رو بالا میبره

و باعث تسریع در سوخت و ساخت چربی های بدن میشه

با مصرف ۴۰ روزه این پک لاغری نیوشا

کاهش ۲ تا ۳ سایز و ۴ تا 7 کیلو گرم کاهش وزن را تجربه خواهید کرد.

پس از ۱۵ روز مصرف این پک از تغییر سایز خود شگفت زده خواهید شد .

کاهش وزن 4 تا 8 کیلو گرم در ۴۰ روز بدون بازگشت مجدد ،

بدون عوارض ، ۱۰۰ درصد گیاهی طبیعی بدون هیچگونه افزودنی